Dokumenti


Upisi/ispisi djeteta

Obavijest o rezultatima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Kapljica za pedagošku godinu 2018./2019.


Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2018./2019. u Dječji vrtić Kapljica


Zahtjev za upis djeteta u dječji vrtić


Zahtjev za ispis djeteta iz dječjeg vrtića


Zahtjev za upis djeteta u program predškole

 


Opća dokumentacija

Statut Dječjeg vrtića Kapljica


Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Kapljica


Cijene boravka


Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva


Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Kapljica za pedagošku godinu 2017.-2018


Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Kapljica


Kurikulum Dječjeg vrtića Kapljica za pedagošku godinu 2018.-2019


Nabava

Odluka o poništenju postupka javne nabave


Savjetovanje


Objava JN radovi


I izmjena Plana nabave DV Kapljica 2018. skraćeni. pdf


Plan nabave Dječjeg vrtića Kapljica za 2018. godinu


III izmjena plana nabave za 2017. godinu


II izmjena plana nabave za 2017. godinu


I izmjena plana nabave za 2017. godinu


Plan nabave Dječjeg vrtića Kapljica za 2017. godinu


Pravilnik o postupku jednostavne nabave

 


Zapošljavanje

NATJEČAJ RAVNATELJ 2018 – web


Natječaj za radno mjesto spremačica (zamjena)


Natječaj za radno mjesto zdravstveni voditelj


Objava potrebe za zdravstvenim voditeljom 2-2018


Natječaj za radno mjesto spremačica


Objava potrebe za zdravstvenim voditeljom 12-2017


Natječaj za radno mjesto ODGOJITELJ


Natječaj za radno mjesto ODGOJITELJ (zamjena)

 


Financijska izvješća

Financijski izvještaj za 2017. godinu


Bilješke uz financijske izvještaje za 2017. godinu


Financijski izvještaj za 2016. godinu


Bilješke uz financijske izvještaje za 2016. godinu


Financijski izvještaj za 2015. godinu


Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. godinu

 


Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama


Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama


Odluka o imenovanju osobe za informiranje


Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. god.


Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. god.


Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. god.

 


Zaštita osobnih podataka

Politika-procedura prikupljanja i obrade osobnih podataka


Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka