O nama

parallax background

»Nikad ne pomaži djetetu u zadatku u kojem ono osjeća da može uspjeti.«

Maria Montessori

O vrtiću

Dječji vrtić Kapljica je javna predškolska ustanova koja samostalno djeluje pod upravom osnivača Općine Bistra od 1. rujna 2007. godine.

Od 1979. godine vrtić je djelovao kao područni objekt pod upravom tadašnjeg DV Zaprešić, kasnije DV Vrtuljak.

Svoje dječje snove živimo podno Sljemena u zelenoj oazi Bistre. Dječji vrtić Kapljica smješten je u Bistri sa sedam odgojnih skupina.

Djeci želimo od prvih koraka omogućiti što bogatije i poticajnije okruženje zadovoljavajući njihove potrebe i poštujući dječja prava. Promičemo zdravi stil života i zagovaramo suvremeni pristup odgoju djeteta.

Naš vrtić pohađa 160 djece o kojima se brine 15 odgojitelja. Stručni tim vrtića čine ravnatelj, pedagog, defektolog i zdravstveni voditelj.

Dio našeg veselog tima još su tete kuharice, tete spremačice, tete iz računovodstva i naš domar.

Ukoliko nas želite još bolje upoznati prošetajte našim stranicama ili prošetajte do nas u Potočnu ulicu 4.


Djelatnici dječjeg vrtića Kapljica


RAVNATELJ

 • Carmen-Ankica Ljubić

STRUČNI TIM

 • Anka Gulić, defektolog
 • Ana Pozaić, pedagog (roditeljski dopust)
 • Ana Ivanetić, pedagog (zamjena)
 • Ante Tandara, zdravstveni voditelj

ADIMISTRATIVNO OSOBLJE

 • Dragica Jedvaj, voditelj računovodstva – tajnik
 • Mirjana Zrinjski, administrativno – računovodstveni djelatnik

ODGOJITELJI

 • Vesna Biškupec
 • Zdenka Brcko
 • Mladenka Horvat
 • Ana Jumić
 • Nikolina Jurković
 • Vesna Kartuš
 • Nikolina Katić
 • Matea Kupinić
 • Sunčica Ledinski
 • Vlatka Ljubas
 • Kristina Poljak
 • Ana Puzjak
 • Andrea Špoljarić
 • Zvonimira Šporčić
 • Alenka Viduka
 • Karolina Žiljak – pripravnik
 • Stela Bandula - stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa

TEHNIČKO OSOBLJE

 • Ivana Kerep, kuharica
 • Jasna Eršek, kuharica
 • Maja Coha, spremačica
 • Sanja Penezić, spremačica
 • Nadica Šimunić, spremačica
 • Stjepan Heric, domar

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kapljica

Dana 14. lipnja 2019. godine održana je konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Kapljica.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kapljica ima pet članova:


- tri člana Upravnog vijeća imenuje Osnivač iz reda javnih djelatnika,
- jednog člana Upravnog vijeća bira se tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića,
- jednog člana Upravnoga vijeća biraju roditelji djece korisnika usluga Dječjeg vrtića.


Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.


Članovi 4. saziva Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Kapljica čiji mandat traje sljedeće četiri godine (2019. - 2023.) su:
Predstavnici Osnivača:

 •  Eduard Kovačević
 •  Marija Gregurović
 •  Nikolina Coha Godec


Predstavnik odgojitelja i stručnih suradnika:

 •  Kristina Poljak


Predstavnik roditelja:

 • Zora Heric


Na prvoj konstituirajućoj sjednici za predsjednika Upravnog vijeća izabran je Eduard Kovačević.
Poštovani roditelji gđu Zoru Heric kao Vašeg predstavnika u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Kapljica možete kontaktirati na e-mail: zorabarbaric@net.hr


Programi

Redoviti programi

Cjelodnevni redoviti program

Cjelodnevni redoviti desetosatni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi prilagođen je razvojnim potrebama djeteta te njegovim mogućnostima i sposobnostima. Temeljimo ga na humanističko-razvojnoj koncepciji odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi s posebnostima koje odgojno-obrazovni radnici vrtića njeguju u sklopu razvojnog okvira - slika o sebi (omogućiti djetetu da samo gradi svoj svijet, pratiti razvoj i individualne osobine djeteta u odgojno-obrazovnom procesu, čuvati, uvažavati, poštivati i prihvaćati djetetovu individualnost, razvijati samosvijest i samostalnost). Program karakterizira njegova otvorenost, te pluralizam pedagoških ideja.

Sadržaji, aktivnosti, strategije i vremensko planiranje ne utvrđuju se strogo unaprijed. Odgojitelj o njima odlučuje uzimajući u obzir dječje interese, potrebe i životne situacije. Sadržaji programa i teme proizlaze iz analize i promatranja djeteta/djece u skupini, sklonostima odgojitelja, roditeljima kao partnerima kao i socijalnom okruženju vrtića.

Ciljevi programa:

 • poticanje i podržavanje djetetove prirodne znatiželje omogućavanjem učenja istraživanjem, otkrivanjem, eksperimentiranjem, učenjem u realnim životnim situacijama, obogaćivanjem djetetova doživljaja, poticanjem akcije djeteta.

Redoviti program obogaćujemo dodatnim programima što omogućuje djeci raznovrsne spoznaje i doživljaje te su poticaj brojnim aktivnostima u vrtiću.

Djeca s posebnim potrebama integrirana su u redoviti program vrtića u vremenskom trajanju koje je  prilagođeno potrebi djeteta tj. prema stručnoj procjeni članova stručnog tima. 

 

Program predškole (program javnih potreba)

Program predškole obvezni je program odgojno-obrazovnoga rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu i dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Sadržaj i trajanje programa predškole odnosi se na svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, kako za djecu koja su polaznici redovitog programa DV Kapljica tako i za djecu te dobi koja nisu polaznici dječjega vrtića.

Sadržaj, programske zadaće i organizacija provedbe programa predškole moraju omogućavati zadovoljavanje svih djetetovih potreba, a posebno njegovih potreba za sigurnošću, pripadnošću, ljubavlju, samopoštovanjem i poštovanjem drugih osoba te potrebe za samoostvarenjem njegovih osobnih potencijala. Program predškole mora osigurati svakom djetetu u godini dana prije polaska u osnovnu školu optimalne uvjete za razvijanje i unapređivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju.

Program predškole provodi se od 1. listopada do 31. svibnja, a ukupno traje 250 sati za djecu koja nisu polaznici redovitoga programa dječjega vrtića, a u skladu s organizacijom rada vrtića. Za djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu koja su uključena u redoviti program, sadržaji programa predškole provode se unutar redovitog programa.


Kraći programi

Program engleskog jezika 

Kroz maštovitu igru, zabavu i osmišljene aktivnosti djeci se osigurava brzo i spontano savladavanje jezičnih sadržaja. Predškolski program ranog učenja engleskog jezika verificiran je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Program je namijenjen djeci u dobi od 3,5 do 7 godine. Održava se dva puta tjedno po 30 min. u poslijepodnevnim terminima. Program provodi društvo za rano učenje stranih jezika sa svojim stručnim voditeljima - Jezici Eklata - škola stranih jezika Eklata, Split. Program se odvija u razdoblju od 1. listopada do 31. svibnja.

Program male škole nogometa

Program Male škole nogometa odvija se u jutarnjim satima za trajanja redovitog programa dva puta tjedno po 45 min. u razdoblju od 1. listopada do 31. svibnja. Program provodi licencirani trener NK Bistra, Bistra. Dobna skupina obuhvaćena programom je od 3 do 7 godine.

Program ritmike i plesa

Program ritmike i plesa s elementima klasičnog baleta namijenjen je djeci u dobi od 3 do 7 godine u organizaciji udruge ART akademija, Zaprešić. Program se odvija jednom tjedno u trajanju od 45 minuta u razdoblju od 1. listopada do 31. svibnja u poslijepodnevnom terminu.