lipanj 2018

1 lipnja, 2018

Tečaj obuke neplivača

U suradnji s plivačkim klubom Olimp – Zabok i ove pedagoške godine u termama Tuhelj organiziran je tečaj obuke neplivača za svu djecu s navršenih 5 godina. Osnovni cilj obuke neplivača […]