AKTIVNOSTI ZA PREDŠKOLCE ZA RAZDOBLJE OD 27. TRAVNJA DO 1. SVIBNJA 2020.

NOĆ KNJIGE ! #sknjigomnisiizoliran
22 travnja, 2020
AKTIVNOSTI ZA DJECU OD 4. DO 7. GODINE ZA RAZDOBLJE OD 27. TRAVNJA DO 1. SVIBNJA 2020.
27 travnja, 2020
NOĆ KNJIGE ! #sknjigomnisiizoliran
22 travnja, 2020
AKTIVNOSTI ZA DJECU OD 4. DO 7. GODINE ZA RAZDOBLJE OD 27. TRAVNJA DO 1. SVIBNJA 2020.
27 travnja, 2020

AKTIVNOSTI ZA PREDŠKOLCE ZA RAZDOBLJE OD 27. TRAVNJA DO 1. SVIBNJA 2020.

RAZVOJ FONOLOŠKE SVJESNOSTI

Za vas smo pripremili dvije zabavne igre za razvoj predčitačkih vještina. Igre su preuzete iz priručnika „200 logopedskih igara“.

1. Tragači

Cilj igre: Aktivizacija i proširivanje vokabulara, određivanje početnog glasa u riječima.

Igra: Igrati se može tijekom šetnje ili kod kuće. Tragamo za riječima koje počinju na određeni glas. U početku izaberite glasove koji su slušno uočljiviji, koji se po potrebi mogu produžiti i naglasiti npr. Sssok, rrrriba i sl. Kasnije igru možemo proširiti na način da tražimo riječ koja završava na određeno slovo.

2. Isti glas

Cilj igre: Traženje zajedničkog početnog ili završnog glasa u riječima, aktivizacija i proširivanje vokabulara

Igra: Izgovarajte djetetu po 5 riječi koje počinju istim glasom i tražite od njega da odredi koji je glas zajednički tim riječima.

Primjer s glasom r: rak, radio, ruža, ronilac, rep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRAŽIVAČKA AKTIVNOST „PRETVORBA GUSJENICE U LEPTIRA“

POTREBAN MATERIJAL:

 • Balon
 • Crni marker
 • Ocat
 • Soda bikarbona
 • Plastična boca
 • Lijevak

  POSTUPAK:

1. Nacrtajte gusjenicu s jedne strane balona, a s druge strane nacrtajte leptira.

 

 

 

 

 

 

 

DODAJTE ELEMENT IZNENAĐENJA: Kada pričvršćujete balon na plastičnu bocu djetetu prikažite stranu balona s gusjenicom, a kada pokus započne prikažite stranu s leptirom!

2. Napunite plastičnu bocu sa octom (za reakciju je dovoljna mala količina).

3. Zatim napunite balon sa sodom bikarbonom.

4. Pričvrstite balon na plastičnu bocu pazeći da se soda bikarbona ne presipa.

5. Dijete neka primi balon i pažljivo ga podigne kako bi se soda bikarbona presipala u bocu i kako bi došlo do reakcije napuhavanja balona.

 

 

 

 

 

 

 

6. IZNENAĐENJE! Došlo je do reakcije sode bikarbone sa octom, balon se napunio ugljičnim dioksidom i naša mala gusjenica je postala veliki leptir!

 

 

 

 

 

 

 

 

LIKOVNA AKTIVNOST – Leptir i simetrija

Ovaj tjedan planirali smo jednostavnu, a zabavnu aktivnost slikanja simetričnih krila leptira.

POTREBAN MATERIJAL:

 • Papir
 • Tuš ili crna tempera
 • Vodene boje

POSTUPAK:

1. Presavijte papir na sredini.

2. S jedne strane neka dijete naslika obris leptira koristeći se tušem ili crnom temperom.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pažljivo preklopite papir kako bi se obris preslikao s jedne strane na drugu.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Razgovarajte s djetetom o preslici, upitajte ga jesu li strane jednake, uočava li kakve razlike i sl.

5. Presliku krila leptira obojite vodenim bojama!

 

 

 

 

 

 

 

 

VJEŽBE GRAFOMOTORIKE

1. Spoji i oboji – Isprintajte priložene slike, neka dijete spoji brojeve, a nakon toga oboji sliku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nastavi niz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Simetrija – Isprintajte ili rukom precrtajte priloženu fotografiju. Presavijte sliku na sredini tako da se obris leptira nalazi ispod prazne strane papira. Dijete neka prisloni sliku na prozor i iscrta drugu stranu obrisa.

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDMATEMATIČKE AKTIVNOSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TJELESNI I PSIHOMOTORNI RAZVOJ

Tjelovježba – Metamorfoza (pretvorba gusjenice u leptira)

Kako bi se i ovaj tjedan razgibali i ostali u dobroj formi za vas smo pripremili nekoliko vježbi rastezanja kroz vođenu improvizaciju pretvorbe male gusjenice  u velikog leptira.

 1. Sjednite s djetetom. Zažmirite i zamislite da ste gusjenica. Sklupčajte se u loptu kao kukuljica!
 2. Lagano se protegnite, duboko udahnite, izađite iz kukuljice! Sada hodate na rukama i nogama, tražite hranu!
 3. Neka se dijete sakrije pod pokrivač – opet smo u kukuljici!
 4. Povucite pokrivač s djeteta i neka ono raširi ruke i poleti poput leptira!

 

Tekst pripremile odgojiteljice: Vesna Kartuš, Stela Bandula i Anita Lolić