BRUNO ŠIMLEŠA-EMOCIONALNA PISMENOST

PROGRAM PREDŠKOLE – RODITELJSKI SASTANAK
14 rujna, 2021
RAZVOJ PREDČITALAČKIH I PREDMATEMATIČKIH VJEŠTINA KOD DJETETA RANE I PREDŠKOLSKE DOBI
18 listopada, 2021
PROGRAM PREDŠKOLE – RODITELJSKI SASTANAK
14 rujna, 2021
RAZVOJ PREDČITALAČKIH I PREDMATEMATIČKIH VJEŠTINA KOD DJETETA RANE I PREDŠKOLSKE DOBI
18 listopada, 2021