Dokumenti


Upisi/ispisi djeteta

Rješenje o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2021.-2022. u Dječji vrtić Kapljica


Javni poziv za upis djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2021-2022 u Dječji vrtić Kapljica


Zahtjev za upis djeteta u dječji vrtić


Zahtjev za ispis djeteta iz dječjeg vrtića


Zahtjev za upis djeteta u program predškole

 


Opća dokumentacija

Statut Dječjeg vrtića Kapljica


Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Kapljica


Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Kapljica


Cijene boravka


Odluka o visini sufinanciranja programa predškolskog odgoja


Odluka o I. izmjeni Odluke o visini sufinanciranja programa predškolskog odgoja


Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva


Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primalaca akata Dječjeg vrtića Kapljica za 2021. godinu


Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Kapljica za pedagošku godinu 2021-2022


Kurikulum Dječjeg vrtića Kapljica za pedagošku godinu 2021-2022


Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Kapljica za pedagošku godinu 2020.-2021.


Upravno vijeće

Poslovnik o radu Upravnog vijeća DV Kapljica


Obavijest o održavanju 32. sjednice Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o održavanju 31. sjednice Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o održavanju 30. sjednice Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o održavanju 29. sjednice Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o održavanju 28. sjednice Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o održavanju 27. sjednice Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o održavanju 26. sjednice Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o održavanju 25. sjednice Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o održavanju 24. sjednice Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o održavanju 23. sjednice Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o održavanju 22. sjednice Upravnog vijeća-IV saziv

 


Obavijest o Odlukama i službenim dokumentima – 31. sjednica Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o Odlukama i službenim dokumentima – 30. sjednica Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o Odlukama i službenim dokumentima – 29. sjednica Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o Odlukama i službenim dokumentima – 28. sjednica Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o Odlukama i službenim dokumentima – 27. sjednica Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o Odlukama i službenim dokumentima – 26. sjednica Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o Odlukama i službenim dokumentima – 25. sjednica Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o Odlukama i službenim dokumentima – 24. sjednica Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o Odlukama i službenim dokumentima – 23. sjednica Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o Odlukama i službenim dokumentima 22. sjednica Upravnog vijeća-IV saziv

 


Nabava

 

I Izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu


Plan nabave Dječjeg vrtića Kapljica za 2021. godinu


III Izmjena i dopuna Plana nabave za 2020. godinu


II Izmjena i dopuna Plana nabave za 2020. godinu


I Izmjena i dopuna Plana nabave za 2020. godinu


Plan nabave Dječjeg vrtića Kapljica za 2020. godinu


II Izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu


POZIV NA DOSTAVU PONUDA – PRIJEVOZ DJECE


Obavijest vezana uz izdavanje i zaprimanje e-računa u javnoj nabavi


I Izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu


Plan nabave Dječjeg vrtića Kapljica za 2019. godinu


II izmjena Plana nabave DV Kapljica 2018. skraćeni


I izmjena Plana nabave DV Kapljica 2018. skraćeni. pdf


Plan nabave Dječjeg vrtića Kapljica za 2018. godinu


Registar ugovora jednostavne nabave


Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave


Izjave o postojanju-nepostojanju sukoba interesa u smislu čl. 75 do 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120-16)

 


Zapošljavanje

Obavijest o izabranim kandidatima na natječaju – Odluka UV 30.08.2021


Obavijest o izabranom kandidatu na natječaju – Odluka UV 03.08.2021


Natječaj za radna mjesta odgojitelj i pomoćna kuharica-spremačica


Natječaj za radno mjesto odgojitelj-prijem pripravnika kroz mjeru HZZ-a-Stjecanje prvor radnog iskustva-pripravništva


Obavijest o izabranom kandidatu na natječaju – Odluka UV 24.05.2021


Obavijest o izabranom kandidatu na natječaju – Odluka UV 06.05.2021


Natječaj za radno mjesto zdravstveni voditelj


Natječaj za radno mjesto odgojitelj


Obavijest o izabranom kandidatu natječaja – Odluka UV 22.04.2021


Objava potrebe-radno mjesto odgojitelj (zamjena)


Natječaj za radno mjesto stručni suradnik defektolog-edukacijski rehabilitator


Obavijest o izabranom kandidatu natječaja – Odluka UV 12.03.2021


Natječaj za radno mjesto odgojitelj


Natječaj za radno mjesto odgojitelj


Natječaj za radno mjesto zdravstveni voditelj


Natječaj za radna mjesta odgojitelj (zamjene)


Natječaj za radna mjesta odgojitelj i pomoćna kuharica-spremačica


Natječaj za radno mjesto spremačica (zamjena)


Natječaj za radno mjesto odgojitelj (zamjena)


Ntječaj za radno mjesto odgojitelj (zamjena)


Natječaj za radno mjesto stučni suradnik pedagog


Natječaj za radno mjesto odgojitelj (zamjena)


Natječaj za radno mjesto odgojitelj (zamjena)


Natječaj za radno mjesto odgojitelj (zamjena)


Natječaj za radno mjesto spremačica (zamjena)


Objava potrebe-Odgojitelj stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa


NATJEČAJ RAVNATELJ 2018 – web


Natječaj za radno mjesto spremačica (zamjena)


Natječaj za radno mjesto zdravstveni voditelj


Objava potrebe za zdravstvenim voditeljom 2-2018


Natječaj za radno mjesto spremačica


Objava potrebe za zdravstvenim voditeljom 12-2017


Natječaj za radno mjesto ODGOJITELJ


Natječaj za radno mjesto ODGOJITELJ (zamjena)

 


 

Financijski planovi

 

I Izmjena i dopuna Financijskog plana DV Kapljica za 2021. godinu


Financijski plan DV Kapljica za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu


III Izmjena i dopuna Financijskog plana DV Kapljica za 2020. godinu


II Izmjena i dopuna Financijskog plana DV Kapljica za 2020


I Izmjena i dopuna Financijskog plana DV Kapljica za 2020. godinu


Financijski plan DV Kapljica za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu


II Izmjena i dopuna Financijskog plana DV Kapljica za 2019. godinu


I Izmjena i dopuna Financijskog plana DV Kapljica za 2019. godinu


Financijski plan DV Kapljica za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu


2. Izmjene Financijskog plana DV Kapljica za 2018. godinu


1. Izmjene Financijskog plana DV Kapljica za 2018. godinu


Financijski plan DV Kapljica za 2018. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

 


Financijska izvješća

Financijski izvještaj za 2020. godinu


Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu


Financijski izvještaj za 2019. godinu


Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu


Financijski izvještaj za 2018. godinu


Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu


Financijski izvještaj za 2017. godinu


Bilješke uz financijske izvještaje za 2017. godinu


Financijski izvještaj za 2016. godinu


Bilješke uz financijske izvještaje za 2016. godinu


Financijski izvještaj za 2015. godinu


Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. godinu

 


Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama


Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama


Odluka o imenovanju osobe za informiranje


Godisnje_izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020.god


Godisnje_izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.god


Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. god.


Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. god.


Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. god.


Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. god.

 


Zaštita osobnih podataka

Politika-procedura prikupljanja i obrade osobnih podataka


Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka