Dokumenti


Upisi/ispisi djeteta

Rezultati upisa pedagoška godina 2020-2021


Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020./2021. u Dječji vrtić Kapljica


Zahtjev za upis djeteta u dječji vrtić


Zahtjev za ispis djeteta iz dječjeg vrtića


Zahtjev za upis djeteta u program predškole

 


Opća dokumentacija

Statut Dječjeg vrtića Kapljica


Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Kapljica


Cijene boravka


Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva


Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Kapljica za pedagošku godinu 2020-2021


Kurikulum Dječjeg vrtića Kapljica za pedagošku godinu 2020-2021


Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Kapljica za pedagošku godinu 2019.-2020.


Nabava

 II izmjena plana nabave


I Izmjena i dopuna Plana nabave za 2020. godinu


Plan nabave Dječjeg vrtića Kapljica za 2020. godinu


II Izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu


POZIV NA DOSTAVU PONUDA – PRIJEVOZ DJECE


Obavijest vezana uz izdavanje i zaprimanje e-računa u javnoj nabavi


I Izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu


Plan nabave Dječjeg vrtića Kapljica za 2019. godinu


II izmjena Plana nabave DV Kapljica 2018. skraćeni


I izmjena Plana nabave DV Kapljica 2018. skraćeni. pdf


Plan nabave Dječjeg vrtića Kapljica za 2018. godinu


Registar ugovora jednostavne nabave


Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave


Izjave o postojanju-nepostojanju sukoba interesa u smislu čl. 75 do 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120-16)

 


Zapošljavanje

Natječaj za radna mjesta odgojitelj (zamjene)


Natječaj za radna mjesta odgojitelj i pomoćna kuharica-spremačica


Natječaj za radno mjesto spremačica (zamjena)


Natječaj za radno mjesto odgojitelj (zamjena)


Ntječaj za radno mjesto odgojitelj (zamjena)


Natječaj za radno mjesto stučni suradnik pedagog


Natječaj za radno mjesto odgojitelj (zamjena)


Natječaj za radno mjesto odgojitelj (zamjena)


Natječaj za radno mjesto odgojitelj (zamjena)


Natječaj za radno mjesto spremačica (zamjena)


Objava potrebe-Odgojitelj stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa


NATJEČAJ RAVNATELJ 2018 – web


Natječaj za radno mjesto spremačica (zamjena)


Natječaj za radno mjesto zdravstveni voditelj


Objava potrebe za zdravstvenim voditeljom 2-2018


Natječaj za radno mjesto spremačica


Objava potrebe za zdravstvenim voditeljom 12-2017


Natječaj za radno mjesto ODGOJITELJ


Natječaj za radno mjesto ODGOJITELJ (zamjena)

 


 

Financijski planovi

II izmjena financijskog plana


I Izmjena i dopuna Financijskog plana DV Kapljica za 2020. godinu


Financijski plan DV Kapljica za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu


II Izmjena i dopuna Financijskog plana DV Kapljica za 2019. godinu


I Izmjena i dopuna Financijskog plana DV Kapljica za 2019. godinu


Financijski plan DV Kapljica za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu


2. Izmjene Financijskog plana DV Kapljica za 2018. godinu


1. Izmjene Financijskog plana DV Kapljica za 2018. godinu


Financijski plan DV Kapljica za 2018. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

 


Financijska izvješća

Financijski izvještaj za 2019. godinu


Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu


Financijski izvještaj za 2018. godinu


Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu


Financijski izvještaj za 2017. godinu


Bilješke uz financijske izvještaje za 2017. godinu


Financijski izvještaj za 2016. godinu


Bilješke uz financijske izvještaje za 2016. godinu


Financijski izvještaj za 2015. godinu


Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. godinu

 


Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama


Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama


Odluka o imenovanju osobe za informiranje


Godisnje_izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.god


Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. god.


Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. god.


Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. god.


Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. god.

 


Zaštita osobnih podataka

Politika-procedura prikupljanja i obrade osobnih podataka


Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka