Upisi/ispisi djeteta/potvrde i mišljenja

Javni poziv za upis djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2023.-2024. u Dječji vrtić Kapljica


Obavijest o upisima


Upisi-u-djecje-vrtice-korisnicke-upute-roditelji


Zahtjev za ispis djeteta iz dječjeg vrtića


Zahtjev za izdavanje potvrda i mišljenja


Zahtjev za upis djeteta u program predškole

 


Opća dokumentacija

Statut Dječjeg vrtića Kapljica


Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Kapljica


I. Izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Kapljica


II. Izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Kapljica


Cijene boravka


CIJENE BORAVKA primjena od 1.6.2023


Odluka o ekonomskoj cijeni predškolskog programa DV Kapljica-primjena od 1.6.2023


Odluka o mjerilima za utvrđivanje ekonomske cijene programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja djece u DV Kapljica kojeg je osnivač Općina Bistra te mjerilima za utvrđivanje visine sufinanciranja cijene programa


Odluka o visini sufinanciranja programa predškolskog odgoja


Odluka o I. izmjeni Odluke o visini sufinanciranja programa predškolskog odgoja


Odluka o II. izmjeni Odluke o visini sufinanciranja programa predškolskog odgoja


Odluka o izvanrednom subvencioniranju troškova dječjih vrtića za travanj 2022. g


Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva


PLAN KLASIFIKACIJSKIH I BROJČANIH OZNAKA STVARATELJA I PRIMATELJA AKATA


Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Kapljica za pedagošku godinu 2022-2023


Kurikulum Dječjeg vrtića Kapljica


Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Kapljica za pedagošku godinu 2021.-2022


Upravno vijeće

Poslovnik o radu Upravnog vijeća DV Kapljica


Obavijest o održavanju 55. sjednice Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o održavanju 54. sjednice Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o održavanju 53. sjednice Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o održavanju 52. sjednice Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o održavanju 51. sjednice Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o održavanju 50. sjednice Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o održavanju 49. sjednice Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o održavanju 48. sjednice Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o održavanju 47. sjednice Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o održavanju 46. sjednice Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o održavanju 45. sjednice Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o održavanju 44. sjednice Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o održavanju 43. sjednice Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o održavanju 42. sjednice Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o održavanju 41. sjednice Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o održavanju 40. sjednice Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o održavanju 39. sjednice Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o održavanju 38. sjednice Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o održavanju 37. sjednice Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o održavanju 36. sjednice Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o održavanju 35. sjednice Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o održavanju 34. sjednice Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o održavanju 33. sjednice Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o održavanju 32. sjednice Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o održavanju 31. sjednice Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o održavanju 30. sjednice Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o održavanju 29. sjednice Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o održavanju 28. sjednice Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o održavanju 27. sjednice Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o održavanju 26. sjednice Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o održavanju 25. sjednice Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o održavanju 24. sjednice Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o održavanju 23. sjednice Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o održavanju 22. sjednice Upravnog vijeća-IV saziv

 

Obavijest o Odlukama i službenim dokumentima – 54. sjednica Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o Odlukama i službenim dokumentima – 53. sjednica Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o Odlukama i službenim dokumentima – 52. sjednica Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o Odlukama i službenim dokumentima – 51. sjednica Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o Odlukama i službenim dokumentima – 50. sjednica Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o Odlukama i službenim dokumentima – 49. sjednica Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o Odlukama i službenim dokumentima – 48. sjednica Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o Odlukama i službenim dokumentima – 47. sjednica Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o Odlukama i službenim dokumentima – 46. sjednica Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o Odlukama i službenim dokumentima – 45. sjednica Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o Odlukama i službenim dokumentima – 44. sjednica Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o Odlukama i službenim dokumentima – 43. sjednica Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o Odlukama i službenim dokumentima – 42. sjednica Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o Odlukama i službenim dokumentima – 41. sjednica Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o Odlukama i službenim dokumentima – 40. sjednica Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o Odlukama i službenim dokumentima – 39. sjednica Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o Odlukama i službenim dokumentima – 38. sjednica Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o Odlukama i službenim dokumentima – 37. sjednica Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o Odlukama i službenim dokumentima – 36. sjednica Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o Odlukama i službenim dokumentima – 35. sjednica Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o Odlukama i službenim dokumentima – 34. sjednica Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o Odlukama i službenim dokumentima – 33. sjednica Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o Odlukama i službenim dokumentima – 32. sjednica Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o Odlukama i službenim dokumentima – 31. sjednica Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o Odlukama i službenim dokumentima – 30. sjednica Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o Odlukama i službenim dokumentima – 29. sjednica Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o Odlukama i službenim dokumentima – 28. sjednica Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o Odlukama i službenim dokumentima – 27. sjednica Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o Odlukama i službenim dokumentima – 26. sjednica Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o Odlukama i službenim dokumentima – 25. sjednica Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o Odlukama i službenim dokumentima – 24. sjednica Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o Odlukama i službenim dokumentima – 23. sjednica Upravnog vijeća-IV saziv


Obavijest o Odlukama i službenim dokumentima 22. sjednica Upravnog vijeća-IV saziv


 


Nabava

PLAN NABAVE 2023.


III. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE 2022


Odluke-o-odabiru


POZIV NA DOSTAVU PONUDA NAMIRNICE, SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE, UREDSKI I POTROŠNI DIDAKTIČKI MATERIJA ZA 2023. GODINU


II. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2022


ODLUKA O ODABIRU – PRIJEVOZ DJECE


POZIV NA DOSTAVU PONUDE – PRIJEVOZ DJECE


I. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2022.GODINU


Plan nabave Dječjeg vrtića Kapljica za 2022. godinu


III Izmjena i dopuna Plana nabave DV Kapljica za 2021. godinu


II Izmjena i dopuna Plana nabave DV Kapljica za 2021. godinu


I Izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu


Plan nabave Dječjeg vrtića Kapljica za 2021. godinu


III Izmjena i dopuna Plana nabave za 2020. godinu


II Izmjena i dopuna Plana nabave za 2020. godinu


I Izmjena i dopuna Plana nabave za 2020. godinu


Plan nabave Dječjeg vrtića Kapljica za 2020. godinu


II Izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu


POZIV NA DOSTAVU PONUDA – PRIJEVOZ DJECE


Obavijest vezana uz izdavanje i zaprimanje e-računa u javnoj nabavi


I Izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu


Plan nabave Dječjeg vrtića Kapljica za 2019. godinu


II izmjena Plana nabave DV Kapljica 2018. skraćeni


I izmjena Plana nabave DV Kapljica 2018. skraćeni. pdf


Plan nabave Dječjeg vrtića Kapljica za 2018. godinu


REGISTAR UGOVORA


Registar ugovora 2023


Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave


Izjave o postojanju-nepostojanju sukoba interesa u smislu čl. 75 do 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120-16)

 


Zapošljavanje

Obavijest o izabranom kandidatu na natječaju određeno – Odluka UV 54. sjednica


Natječaj za radno mjesto odgojitelj na određeno do 31.08.2023


Obavijest o izabranom kandidatu na natječaju određeno – Odluka UV 53. sjednica


Natječaj za radno mjesto odgojitelj na određeno (zamjena)


Obavijest o izabranom kandidatu na natječaju neodređeno – Odluka UV 52. sjednica


Obavijest o izabranom kandidatu na natječaju određeno – Odluka UV 52. sjednica


Natječaj za radno mjesto odgojitelj na određeno do 31.08.2023


Natječaj za radno mjesto odgojitelj na neodređeno


Natječaj za radno mjesto odgojitelj na određeno do 31.08.2023


Natječaj za radno mjesto odgojitelj na neodređeno


Natječaj za radno mjesto odgojitelj na određeno do 31.08.2023


Natječaj za radno mjesto odgojitelj na neodređeno


Obavijest o izabranom kandidatu natječaj-radno mjesto odgojitelj neodređeno – Odluka UV 31.01.2023


Natječaj za radno mjesto odgojitelj na neodređeno


Obavijest o izabranom kandidatu natječaj-radno mjesto odgojitelj određeno – Odluka UV 19.01.2023


Natječaj za radno mjesto odgojitelj na određeno (zamjena)


Natječaj za radno mjesto odgojitelj na određeno (zamjena)


Obavijest o izabranom kandidatu natječaj-radno mjesto odgojitelj neodređeno-Odluka UV 15.12.2022


Obavijest o izabranom kandidatu natječaj radno mjesto odgojitelj određeno – Odluka UV 15.12.2022


Natječaj za radno mjesto odgojitelj na neodređeno


Natječaj za radno mjesto odgojitelj na određeno do 31.08.2023


Natječaj za radno mjesto odgojitelj na određeno (zamjena)


Natječaj za radno mjesto odgojitelj na određeno(zamjena)


Natječaj za radno mjesto odgojitelj na određeno (zamjena)


Obavijest o izabranom kandidatu natječaj-radno mjesto odgojitelj određeno-zamjena – Odluka UV 17.10.2022


Natječaj za radno mjesto odgojitelj na određeno (zamjena)


Natječaj za radno mjesto odgojitelj na određeno (zamjena)


Obavijest o izabranom kandidatu radno mjesto odgojitelj (zamjena) – Odluka ravnatelj 9-2022


Objava potrebe za radno mjesto odgojitelj (zamjena)


Javni natječaj za imenovanje ravnatelja DV Kapljica 2022


Obavijest o izabranom kandidatu natječaj-radno mjesto odgojitelj određeno-zamjena – Odluka UV 30.08.2022


Obavijest o izabranim kandidatima natječaj-radno mjesto odgojitelj-2 izvršitelja-određeno do 31.08.2023. Odluka UV 30.08.2022


Natječaj za radno mjesto odgojitelj na određeno (zamjena).


Natječaj za radno mjesto odgojitelj određeno do 31.08.2023


Obavijest o izabranom kandidatu natječaj-radno mjesto odgojitelj neodređeno-Odluka UV 23.05.2022


Natječaj odgojitelj neodređeno


Natječaj odgojitelj određeno do 30.06.2022

Odluka o izabranom kanidatu na natječaju – Odluka UV 06.05.2022


Natječaj za radno mjesto odgojitelj (zamjena)


Obavijest o izabranom kandidatu na natječaju – Odluka UV 26.04.2022


Natječaj za radno mjesto odgojitelj


Obavijest o izabranom kandidatu radno mjesto odgojitelj (zamjena) – Odluka ravnatelj


Objava potrebe radno mjesto odgojitelj (zamjena)


Obavijest o izabranim kandidatima na natječaju – Odluka UV 30.08.2021


Obavijest o izabranom kandidatu na natječaju – Odluka UV 03.08.2021


Natječaj za radna mjesta odgojitelj i pomoćna kuharica-spremačica


Natječaj za radno mjesto odgojitelj-prijem pripravnika kroz mjeru HZZ-a-Stjecanje prvor radnog iskustva-pripravništva


Obavijest o izabranom kandidatu na natječaju – Odluka UV 24.05.2021


Obavijest o izabranom kandidatu na natječaju – Odluka UV 06.05.2021


Natječaj za radno mjesto zdravstveni voditelj


Natječaj za radno mjesto odgojitelj


Obavijest o izabranom kandidatu natječaja – Odluka UV 22.04.2021


Objava potrebe-radno mjesto odgojitelj (zamjena)


Natječaj za radno mjesto stručni suradnik defektolog-edukacijski rehabilitator


Obavijest o izabranom kandidatu natječaja – Odluka UV 12.03.2021


Natječaj za radno mjesto odgojitelj


Natječaj za radno mjesto odgojitelj


Natječaj za radno mjesto zdravstveni voditelj


Natječaj za radna mjesta odgojitelj (zamjene)


Natječaj za radna mjesta odgojitelj i pomoćna kuharica-spremačica


Natječaj za radno mjesto spremačica (zamjena)


Natječaj za radno mjesto odgojitelj (zamjena)


Ntječaj za radno mjesto odgojitelj (zamjena)


Natječaj za radno mjesto stučni suradnik pedagog


Natječaj za radno mjesto odgojitelj (zamjena)


Natječaj za radno mjesto odgojitelj (zamjena)


Natječaj za radno mjesto odgojitelj (zamjena)


Natječaj za radno mjesto spremačica (zamjena)


Objava potrebe-Odgojitelj stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa


NATJEČAJ RAVNATELJ 2018 – web


Natječaj za radno mjesto spremačica (zamjena)


Natječaj za radno mjesto zdravstveni voditelj


Objava potrebe za zdravstvenim voditeljom 2-2018


Natječaj za radno mjesto spremačica


Objava potrebe za zdravstvenim voditeljom 12-2017


Natječaj za radno mjesto ODGOJITELJ


Natječaj za radno mjesto ODGOJITELJ (zamjena)

 


 

Financijski planovi

Financijski plan DV Kapljica za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu


III Izmjena i dopuna Financijskog plana DV Kapljica za 2022. godinu


II Izmjena i dopuna Financijskog plana DV Kapljica za 2022. godinu


I Izmjena i dopuna Financijskog plana DV Kapljica za 2022. godinu


Financijski plan DV Kapljica za 2022.godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu


III Izmjena i dopuna Financijskog plana DV Kapljica za 2021. godinu


II Izmjena i dopuna Financijskog plana DV Kapljica za 2021. godinu


I Izmjena i dopuna Financijskog plana DV Kapljica za 2021. godinu


Financijski plan DV Kapljica za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu


III Izmjena i dopuna Financijskog plana DV Kapljica za 2020. godinu


II Izmjena i dopuna Financijskog plana DV Kapljica za 2020


I Izmjena i dopuna Financijskog plana DV Kapljica za 2020. godinu


Financijski plan DV Kapljica za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu


II Izmjena i dopuna Financijskog plana DV Kapljica za 2019. godinu


I Izmjena i dopuna Financijskog plana DV Kapljica za 2019. godinu


Financijski plan DV Kapljica za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu


2. Izmjene Financijskog plana DV Kapljica za 2018. godinu


1. Izmjene Financijskog plana DV Kapljica za 2018. godinu


Financijski plan DV Kapljica za 2018. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

 


Financijska izvješća

Financijski izvještaj za 2022. godinu


Potpisana i ovjerena referentna stranica


Bilješke uz financijske izvještaje 2022. godina


Financijski izvještaj za 2021. godinu


Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu


Financijski izvještaj za 2020. godinu


Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu


Financijski izvještaj za 2019. godinu


Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu


Financijski izvještaj za 2018. godinu


Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu


Financijski izvještaj za 2017. godinu


Bilješke uz financijske izvještaje za 2017. godinu


Financijski izvještaj za 2016. godinu


Bilješke uz financijske izvještaje za 2016. godinu


Financijski izvještaj za 2015. godinu


Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. godinu

 


Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama


Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama


Odluka o imenovanju osobe za informiranje


Godisnje_izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. god


Godisnje_izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021.god


Godisnje_izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020.god


Godisnje_izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.god


Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. god.


Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. god.


Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. god.


Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. god.

 


Zaštita osobnih podataka

Politika-procedura prikupljanja i obrade osobnih podataka


Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka