parallax background

»Nikad ne pomaži djetetu u zadatku u kojem ono osjeća da može uspjeti.«

Maria Montessori

O vrtiću

DV Kapljica je javna predškolska ustanova koja samostalno djeluje pod upravom osnivača Općine Bistra od 1. srpnja 2007. godine. Vrtić je od 1979. godine djelovao kao područni objekt pod upravom DV Vrtuljak, Zaprešić. Od pedagoške godine 2020./2021. u želji poboljšanja kvalitete života djece na području Općine Bistra, kroz ulaganje u razvoj društvene infrastrukture (rekonstruiran, dograđen i opremljen objekt dječjeg vrtića) djeluje u 10 odgojno-obrazovnih skupina.

Uz ravnatelja, stručni tim Vrtića čine pedagog, edukacijski rehabilitator i zdravstveni voditelj. Uz redoviti desetosatni program Vrtić nudi i verificirane programe od strane Ministarstva znanosti odgoja i obrazovanja - Program predškole, kraći sportski program i program dječjeg zbora „Kapljica“. Djeci nudimo bogato i poticajno okruženje zadovoljavajući njihove potrebe i poštujući dječja prava. Promičemo zdravi stil života i zagovaramo suvremeni odgojno-obrazovni pristup djetetu.

Vizija DV Kapljica:

 • Dječja kuća radosnog odrastanja. Mjesto po mjeri djeteta koje omogućuje socijalne interakcije djece i odraslih. Mjesto slobodnog kretanja koje podržava i razvija individualne interese i sposobnosti svakoga djeteta tj. razvoj njegovih kompetencija istovremeno podržavajući i profesionalni razvoj odgojitelja-praktičara.

Misija DV Kapljica:

 • Odgovorno i s ljubavlju pristupati svakome djetetu uvažavajući njegovu osobnost i individualne potrebe. Pružiti siguran poticajno-pedagoški prostorno-materijalni kontekst gdje svako dijete uči na prirodan i spontan način. Omogućiti razvoj odgovornog, samostalnog, radoznalog i kreativnog djeteta spremnog razumjeti i prihvatiti sebe i druge. · Njegovati kulturu otvorenog dijaloga u kojoj ćemo dijeliti s drugima vlastita iskustva i raspravljati o njima.

Kućni red i pravila DV Kapljica

Poštovani roditelji!

Upisom Vašeg djeteta u vrtić postali ste dio velike vrtićke obitelji. Baš kao svaka obitelj i ova naša vrtićka ima određena pravila koja slijedimo u svakodnevnim situacijama. Pravila naglašavaju važnost suradnje obitelji i vrtića te reguliraju profesionalne obaveze i odgovornosti  odgojitelja i drugih zaposlenika, ali i suodgovornost roditelja. Svaka odgojno-obrazovna skupina ima dva matična odgojitelja. Jedan radi ujutro, a drugi poslijepodne. Vrtić je dječja kuća te osim sobe dnevnog boravka svoje skupine, djeca tijekom dana koriste i druge prostore vrtića i sudjeluju u aktivnostima koje su za njih pripremili odgojitelji.

RADNO VRIJEME VRTIĆA

Vrtić radi od ponedjeljka do petka od 5:30 – 17:30h. Preporučujemo dijete dovoditi do 9h. Ulazna vrata vrtića zaključana su od 9:00 do 14:00h. U tom periodu koristite se zvonom na video-portafonu. Roditelj je dužan poštovati ugovorni odnos prava korištenja 10-satnog redovnog   programa u okviru radnog vremena vrtića.

SIGURNOST DJECE

Nikada ne puštajte dijete samo u vrtić, niti ga zovite s ograde kada dolazite po njega. Osobno predajete i preuzmite dijete od matičnog ili dežurnog odgojitelja. Dijete mogu preuzeti samo punoljetne osobe navede na Izjavi roditelja o primopredaji djeteta. Osoba koja predaje/preuzima dijete treba se osobno javiti odgojitelju u skupinu i po potrebi na uvid pokazati odgojitelju osobnu iskaznicu.  Zatvarajte dvorišna i ulazna vrata za sobom. Ne dovodite kućne ljubimce u prostor vrtića.

ZDRAVLJE DJECE

Roditelj je dužan informirati odgojitelje o zdravstvenom stanju djeteta i terapijskim ili dijagnostičkim postupcima koji se primjenjuju.  U slučaju izostanka djeteta radi bolesti roditelj je dužan o tome obavijestiti vrtić. Bolesno dijete NE SMIJE boraviti u kolektivu (povišena tjelesna temperatura, proljev, povraćanje, uši, svrab, paraziti u stolici, konjuktivitisom) niti za vrijeme primjene antibiotika. Kod ozljede i naglog pobolijevanja u vrtiću se pruža prva pomoć (lijekovi za snižavanje povišene tjelesne temperature, obrada površinske rane), a zatim se obavještavaju roditelji koji trebaju doći po dijete čim prije. Ukoliko postoji indikacija za dodatnu stručnu pomoć dijete se upućuje liječniku. Po povratku djeteta u kolektiv obvezna je liječnička ispričnica – kada je dijete razvilo simptome/znakove bolesti za vrijeme boravka u vrtiću te ukoliko je izostalo duže od 3 dana radi bolesti.  Ne donosite opasne predmete – sitne igračke,  novac, baterije i slično,  skupe igračke, satove, nakit, mobitele. Ne ostavljajte u ormariću djeteta lijekove, slatkiše  - lizalice, bombone…

PREHRANA U VRTIĆU

Prehrana djece u vrtiću usklađena je prema standardima za planiranje prehrane i prema načelima HACCP sustava. Svaku proslavu dječjeg rođendana treba unaprijed dogovoriti sa matičnim odgojiteljima odgojno-obrazovne skupine. U vrtić ne donosite svježe pekarske proizvode i ostale prehrambene proizvode. Ukoliko dijete dovodite iza 9h, osigurajte mu doručak kod kuće.

PRAVO I OBAVEZA RODITELJA JE:

Informirati se o radu vrtića te surađivati s odgojiteljima i stručnim suradnicima. Pratiti obavijesti putem kutića za roditelje, oglasne ploče i internet stranice. Tražiti razgovor kod matičnih odgojitelja. Tražiti stručnu podršku kod stručnih suradnika (pedagog, edukacijski rehababilitator, zdravstveni voditelj). Odazvati se na pozive stručnih suradnika  te dolaziti na roditeljske sastanke i radionice. Redovito plaćati vrtić kako ne bi došlo do ispisa djeteta zbog neplaćanja. Primjereno komunicirati sa zaposlenicima i uvažavati njihovu stručnost. Dostaviti nove brojeve fiksnog i mobilnog telefona te promjenu adrese matičnom odgojitelju ili u tajništvo.

ZABRANJENO JE:

Pušenje u svim unutarnjim i vanjskim prostorima vrtića. Dolazak u vrtić u alkoholiziranom ili drugom psihofizički neprimjerenom stanju. Psovanje, vikanje, svađanje i drugi oblici neprimjerene komunikacije.     Slikanje i snimanje djece u vrtiću osim za to ovlaštenim osobama. Zadržavanje u unutarnjim i vanjskim prostorima vrtića. 

REDOVITO:

Prije ulaska u sobu dnevnog boravka oprati djetetu ruke. Održavati garderobni ormarić djeteta urednim. Ponedjeljkom donijeti čistu jastučnicu i petkom je odnijeti na pranje. Označiti jastučnicu, dječju odjeću i obuću kako ne bi došlo do zabune. Provjeravajte i nadopunjavajte rezervnu odjeću djeteta. Čistite i mijenjajte obuću djetetu.

Vrtić ne odgovara za izgubljene stvari i igračke, oštećenu odjeću i obuću.

PRIDRŽAVANJE OVIH PRAVILA NEOPHODNO JE  ZA DOBROBIT DJECE NAŠEG VRTIĆA S

CILJEM BOLJE ORGANIZACIJE TE KVALITETNIJEG I SIGURNIJEG BORAVKA.

ZAHVALJUJEMO VAM ŠTO POŠTUJETE KUĆNI RED I PRAVILA!


Djelatnici dječjeg vrtića Kapljica


RAVNATELJ

 • Carmen-Ankica Ljubić

STRUČNI TIM

 • Ana Pozaić, pedagog
 • Daniela Poljak, edukacijski rehabilitator


ZDRAVSTVENI VODITELJ

 • Nikolina Vidović

ADIMISTRATIVNO OSOBLJE

 • Dragica Jedvaj, voditelj računovodstva – tajnik

 • Mirjana Zrinjski, administrativno – računovodstveni djelatnik

ODGOJITELJI

·        Zdenka Brcko

·        Gabrijela Salopek-odgojitelj pripravnik

·        Andrea Špoljarić

·        Sunčica Ledinski

·        Ana Puzjak

·        Marina Dežmar  (sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju NN 57/22; čl.26.; st.5.)

·         Vesna Kartuš

·         Valentina Vučičević

·         Alenka Viduka

·         Matea Kupinić

·         Kristina Poljak

·         Nikolina Katić

·         Anita Lolić

·         Jelena Gulić

·         Vlatka Ljubas

·         Ana Jumić

·         Mateja Pismarović

·        Karolina Vranješ

·         Magdalena Karačić-rodiljni dopust

 ·        Ana Belinić- rodiljni dopustTEHNIČKO OSOBLJE

Ivana Kerep, kuharica

Jasna Eršek, kuharica

Maja Coha, spremačica

Sanja Penezić, spremačica

Nadica Šimunić, spremačica

Irena Eršek, pomoćna kuharica/spremačica

Stjepan Heric, domar


Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kapljica

Dana 14. lipnja 2019. godine održana je konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Kapljica.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kapljica ima pet članova:


- tri člana Upravnog vijeća imenuje Osnivač iz reda javnih djelatnika,
- jednog člana Upravnog vijeća bira se tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića,
- jednog člana Upravnoga vijeća biraju roditelji djece korisnika usluga Dječjeg vrtića.


Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.


Članovi 4. saziva Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Kapljica čiji mandat traje sljedeće četiri godine (2019. - 2023.) su:
Predstavnici Osnivača:

 •  Eduard Kovačević
 •  Marija Gregurović
 •  Nikolina Coha Godec


Predstavnik odgojitelja i stručnih suradnika:

 •  Kristina Poljak


Predstavnik roditelja:

 • Zora Heric


Na prvoj konstituirajućoj sjednici za predsjednika Upravnog vijeća izabran je Eduard Kovačević.
Poštovani roditelji gđu Zoru Heric kao Vašeg predstavnika u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Kapljica možete kontaktirati na e-mail: zorabarbaric@net.hr


Programi

CJELODNEVNI REDOVITI DESETOSATNI PROGRAM

njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi prilagođen je razvojnim potrebama djeteta te njegovim mogućnostima i sposobnostima. Temeljen je na humanističko-razvojnoj koncepciji odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi s posebnostima koje odgojno-obrazovni radnici vrtića njeguju u sklopu razvojnog okvira - slika o sebi (omogućiti djetetu da samo gradi svoj svijet, pratiti razvoj i individualne osobine djeteta u odgojno-obrazovnom procesu, čuvati, uvažavati, poštivati i prihvaćati djetetovu individualnost, razvijati samosvijest i samostalnost). Program karakterizira njegova otvorenost, te pluralizam pedagoških ideja. Sadržaji, aktivnosti, strategije i vremensko planiranje ne utvrđuju se strogo unaprijed. Odgojitelj o njima odlučuje uzimajući u obzir dječje interese, potrebe i životne situacije. Sadržaji programa i teme proizlaze iz analize i promatranja djeteta/djece u skupini, sklonostima odgojitelja, roditeljima kao partnerima kao i socijalnom okruženju dječjeg vrtića.

 

Ciljevi programa:

 • poticanje i podržavanje djetetove prirodne znatiželje omogućavanjem učenja istraživanjem, otkrivanjem, eksperimentiranjem, učenjem u realnim životnim situacijama, obogaćivanjem djetetova doživljaja, poticanjem akcije djeteta.
 • Komunikacija na materinskome jeziku
 • Komunikacija na stranim jezicima
 • Matematička kompetencija i

osnovne kompetencije u prirodoslovlju

 • Digitalna kompetencija
 • Učiti kako učiti
 • Socijalna i građanska kompetencija
 • Inicijativnost i poduzetnost
 • Kulturna svijest i izražavanje.

Redoviti program obogaćujemo dodatnim programima (kraći i posebni programi) što omogućuje djeci raznovrsne spoznaje i doživljaje te su poticaj brojnim aktivnostima u dječjem vrtiću. Djeca s teškoćama integrirana su u redoviti program dječjeg vrtića u vremenskom trajanju koje je prilagođeno potrebi djeteta tj. prema stručnoj procjeni članova stručnog tima. 

 

PROGRAM PREDŠKOLE

obvezni je program odgojno-obrazovnoga rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu i dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Sadržaj i trajanje Programa predškole odnosi se na svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, kako za djecu koja su polaznici redovitog desetosatnog programa DV Kapljica tako i za djecu te dobi koja nisu polaznici dječjega vrtića (program javnih potreba).

Sadržaj, programske zadaće i organizacija provedbe Programa predškole moraju omogućavati zadovoljavanje svih djetetovih potreba, a posebno njegovih potreba za sigurnošću, pripadnošću, ljubavlju, samopoštovanjem i poštovanjem drugih osoba te potrebe za samoostvarenjem njegovih osobnih potencijala. Program predškole mora osigurati svakom djetetu u godini dana prije polaska u osnovnu školu optimalne uvjete za razvijanje i unapređivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju.

 

Program predškole provodi se od 1. listopada do 31. svibnja, a ukupno traje 250 sati za djecu koja nisu polaznici redovitoga programa dječjega vrtića, a u skladu s organizacijom rada vrtića. Za djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu koja su uključena u redoviti program, sadržaji programa predškole provode se unutar redovitog desetosatnog programa.

POSEBNI PROGRAMI

PREVENTIVNI PROGRAM ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI

(U GODINI DANA PRED POLAZAK U OSNOVNU ŠKOLU) - CAP PROGRAM – PROGRAM PREVENCIJE ZLOSTAVLJANJA DJECE

Namjena programa: pružiti djetetu praktične vještine i poučiti ga povjerenju u vlastite sposobnosti.

Nositelji programa:

 • pedagog DV Kapljica Ana Pozaić,
 • odgojitelj DV Kapljica Ana Jumić
 • zdravstveni voditelj DV Kapljica Nikolina Vidović.

Ciljevi programa:

 • poučiti dijete elementarnim pravima da bude sigurno, jako i slobodno,
 • informirati dijete o tome kako prepoznati opasne situacije,
 • poučavanje strategijama kojima će povećati svoju sigurnost i na taj način smanjiti vlastitu ranjivost koja proizlazi iz nedostatka informacija o

mogućim opasnostima, bespomoćnosti i nesamostalnosti, te ovisnosti o  odraslima - izoliranosti od izvora podrške i pomoći.

 

 • vršnjak nasilnik protiv djeteta (bullying)
 • nepoznata odrasla osoba protiv djeteta
 • poznata odrasla osoba protiv

 

 VIŠEDNEVNI PROGRAMI U TRAJANJU OD JEDNOGA DO DESET DANA (programi izleta, odlasci u kazalište, obuka plivanja, klizanja, koturaljkanja, skijanja)

 Cilj programa:

 • djetetu omogućiti široki spektar poticaja i iskustvenog učenja (izlet, kazalište, obuka klizanja, plivanja, koturaljkanja, skijanja), učenja putem organiziranih odlazaka izvan dječjeg vrtića.

 

KRAĆI PROGRAMI VERIFICIRANI OD STRANE MINISTARSTVA ZNANOSTI I OBRAZOVANJA (nositelj DV Kapljica) - trenutno nisu aktivni

 • KRAĆI SPORTSKI PROGRAM

Program je namijenjen predškolskoj djeci upisanoj u redoviti program dječjeg vrtića u dobi od 4 do 7 godina. Programom se želi postići razvoj svijesti kod djece o ulozi i značenju svakodnevnog vježbanja na stil života i zdravlje, odnosno stvaranje navike za svakodnevno tjelesno vježbanje.

 • PROGRAM DJEČJEG ZBORA „KAPLJICA“

Dječji zbor „Kapljica“ provodit će se u organizaciji Dječjeg vrtića Kapljica te je namijenjen djeci u dobi od 4 do 7 godina. Zadaća Dječjeg zbora je utjecati na glazbene sposobnosti djeteta, ali prvenstveno i na djetetov cjelokupni razvoj te polaznicima omogućiti raznovrsne glazbene, verbalne i motoričke poticaje, kreativno ozračje u kojem će se poštovati individualnost svakog djeteta.

  

DV Kapljica prema interesu i potrebama djece i roditelja, a u suradnji s vanjskim suradnicima provodi i dodatne kraće programe.

 • za pedagošku godinu 2022./2023. kraći sportski program provodi

Škola sporta-surf spot-Zaprešić

Program je namijenjen predškolskoj djeci upisanoj u redoviti desetosatni program

dječjeg vrtića u dobi od 4 do 7 godina. Programom se želi postići razvoj svijesti kod djece               o ulozi i značenju svakodnevnog vježbanja na stil života i zdravlje, odnosno stvaranje navike za svakodnevno tjelesno vježbanje. Provodi se kroz cijelu  pedagošku godinu tj. od 11.10.2022. - 31.5.2023. dva puta tjedno (utorak i četvrtak) u trajanju od 50 minuta u prostoru višenamjenske dvorane Vrtića.

 

PROGRAMA RADIONICA ZA ODGOJITELJE I RODITELJE RASTIMO ZAJEDNO (Centar za podršku roditeljstvu „Rastimo zajedno“ (prema potrebi/interesu odgojitelja/roditelja))

 

Program radionica „Rastimo zajedno” razvijen je unutar Projekta za podršku roditeljstvu u zajednici u okviru Programa podrške ranom razvoju i poticajnom roditeljstvu „Prve tri su najvažnije!“ ureda UNICEF-a za Hrvatsku, u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje. 

 

Nositelji programa:

 • pedagog DV Kapljica Ana Pozaić,
 • odgojitelj DV Kapljica Kristina Poljak