parallax background

»Nikad ne pomaži djetetu u zadatku u kojem ono osjeća da može uspjeti.«

Maria Montessori

O vrtiću

DV Kapljica je javna predškolska ustanova koja samostalno djeluje pod upravom osnivača Općine Bistra od 1. srpnja 2007. godine. Vrtić je od 1979. godine djelovao kao područni objekt pod upravom DV Vrtuljak, Zaprešić. U želji poboljšanja kvalitete života djece na području Općine  Bistra, kroz ulaganje u razvoj društvene infrastrukture Dječji vrtić Kapljica nakon provedenog projekta rekonstrukcije i dogradnje od pedagoške godine 2020./2021. djeluje u 9 odgojno-obrazovnih skupina.

Zbog velikog broja neupisane djece Dječji vrtić Kapljica uz suglasnost i odluku Osnivača te dobivenom privremenom rješenju Zagrebačke županije Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Ispostava Zaprešić, početkom pedagoške godine 2021./2022. dodatno formira odgojno-obrazovnu skupinu u privremeno prilagođenom prostoru, što nakratko zadovoljava potrebe roditelja. Već s početkom ljeta 2023. godine Vrtić poduzima potrebne korake za otvaranjem još jedne skupine u privremeno prilagođenom prostoru, te od početka pedagoške godine 2023./2024. Dječji vrtić Kapljica djeluje kroz 11 odgojno-obrazovnih skupina.

 

Uz ravnatelja, stručni tim Vrtića čine pedagog, edukacijski rehabilitator i zdravstveni voditelj. Uz redoviti desetosatni program Vrtić nudi i verificirane programe od strane Ministarstva znanosti odgoja i obrazovanja - Program predškole, kraći sportski program i program dječjeg zbora „Kapljica“. 

Djeci nudimo bogato i poticajno okruženje zadovoljavajući njihove potrebe i poštujući dječja prava. Promičemo zdravi stil života te zagovaramo pluralizam odgojno-obrazovnih pristupa na relaciji dijete-dijete, dijete-odgojitelj, odgojitelj-roditelj.

 

Vizija DV Kapljica:

 • Dječja kuća radosnog odrastanja. Mjesto po mjeri djeteta koje omogućuje socijalne interakcije djece i odraslih. Mjesto slobodnog kretanja koje podržava i razvija individualne interese i sposobnosti svakoga djeteta tj. razvoj njegovih kompetencija istovremeno podržavajući i profesionalni razvoj odgojitelja-praktičara.

Misija DV Kapljica:

 • Odgovorno i s ljubavlju pristupati svakome djetetu uvažavajući njegovu osobnost i individualne potrebe. Pružiti siguran poticajno-pedagoški prostorno-materijalni kontekst gdje svako dijete uči na prirodan i spontan način. Omogućiti razvoj odgovornog, samostalnog, radoznalog i kreativnog djeteta spremnog razumjeti i prihvatiti sebe i druge. · Njegovati kulturu otvorenog dijaloga u kojoj ćemo dijeliti s drugima vlastita iskustva i raspravljati o njima.

Kućni red i pravila DV Kapljica

Poštovani roditelji!

Upisom Vašeg djeteta u vrtić postali ste dio velike vrtićke obitelji. Baš kao svaka obitelj i ova naša vrtićka ima određena pravila koja slijedimo u svakodnevnim situacijama. Pravila naglašavaju važnost suradnje obitelji i vrtića te reguliraju profesionalne obaveze i odgovornosti  odgojitelja i drugih zaposlenika, ali i suodgovornost roditelja. Svaka odgojno-obrazovna skupina ima dva matična odgojitelja. Jedan radi ujutro, a drugi poslijepodne. Vrtić je dječja kuća te osim sobe dnevnog boravka svoje skupine, djeca tijekom dana koriste i druge prostore vrtića i sudjeluju u aktivnostima koje su za njih pripremili odgojitelji.

RADNO VRIJEME VRTIĆA

Vrtić radi od ponedjeljka do petka od 5:30 – 17:30h. Preporučujemo dijete dovoditi do 9h. Ulazna vrata vrtića zaključana su od 9:00 do 14:00h. U tom periodu koristite se zvonom na video-portafonu. Roditelj je dužan poštovati ugovorni odnos prava korištenja 10-satnog redovnog   programa u okviru radnog vremena vrtića.

SIGURNOST DJECE

Nikada ne puštajte dijete samo u vrtić, niti ga zovite s ograde kada dolazite po njega. Osobno predajete i preuzmite dijete od matičnog ili dežurnog odgojitelja. Dijete mogu preuzeti samo punoljetne osobe navede na Izjavi roditelja o primopredaji djeteta. Osoba koja predaje/preuzima dijete treba se osobno javiti odgojitelju u skupinu i po potrebi na uvid pokazati odgojitelju osobnu iskaznicu.  Zatvarajte dvorišna i ulazna vrata za sobom. Ne dovodite kućne ljubimce u prostor vrtića.

ZDRAVLJE DJECE

Roditelj je dužan informirati odgojitelje o zdravstvenom stanju djeteta i terapijskim ili dijagnostičkim postupcima koji se primjenjuju.  U slučaju izostanka djeteta radi bolesti roditelj je dužan o tome obavijestiti vrtić. Bolesno dijete NE SMIJE boraviti u kolektivu (povišena tjelesna temperatura, proljev, povraćanje, uši, svrab, paraziti u stolici, konjuktivitisom) niti za vrijeme primjene antibiotika. Kod ozljede i naglog pobolijevanja u vrtiću se pruža prva pomoć (lijekovi za snižavanje povišene tjelesne temperature, obrada površinske rane), a zatim se obavještavaju roditelji koji trebaju doći po dijete čim prije. Ukoliko postoji indikacija za dodatnu stručnu pomoć dijete se upućuje liječniku. Po povratku djeteta u kolektiv obvezna je liječnička ispričnica – kada je dijete razvilo simptome/znakove bolesti za vrijeme boravka u vrtiću te ukoliko je izostalo duže od 3 dana radi bolesti.  Ne donosite opasne predmete – sitne igračke,  novac, baterije i slično,  skupe igračke, satove, nakit, mobitele. Ne ostavljajte u ormariću djeteta lijekove, slatkiše  - lizalice, bombone…

PREHRANA U VRTIĆU

Prehrana djece u vrtiću usklađena je prema standardima za planiranje prehrane i prema načelima HACCP sustava. Svaku proslavu dječjeg rođendana treba unaprijed dogovoriti sa matičnim odgojiteljima odgojno-obrazovne skupine. U vrtić ne donosite svježe pekarske proizvode i ostale prehrambene proizvode. Ukoliko dijete dovodite iza 9h, osigurajte mu doručak kod kuće.

PRAVO I OBAVEZA RODITELJA JE:

Informirati se o radu vrtića te surađivati s odgojiteljima i stručnim suradnicima. Pratiti obavijesti putem kutića za roditelje, oglasne ploče i internet stranice. Tražiti razgovor kod matičnih odgojitelja. Tražiti stručnu podršku kod stručnih suradnika (pedagog, edukacijski rehababilitator, zdravstveni voditelj). Odazvati se na pozive stručnih suradnika  te dolaziti na roditeljske sastanke i radionice. Redovito plaćati vrtić kako ne bi došlo do ispisa djeteta zbog neplaćanja. Primjereno komunicirati sa zaposlenicima i uvažavati njihovu stručnost. Dostaviti nove brojeve fiksnog i mobilnog telefona te promjenu adrese matičnom odgojitelju ili u tajništvo.

ZABRANJENO JE:

Pušenje u svim unutarnjim i vanjskim prostorima vrtića. Dolazak u vrtić u alkoholiziranom ili drugom psihofizički neprimjerenom stanju. Psovanje, vikanje, svađanje i drugi oblici neprimjerene komunikacije.     Slikanje i snimanje djece u vrtiću osim za to ovlaštenim osobama. Zadržavanje u unutarnjim i vanjskim prostorima vrtića. 

REDOVITO:

Prije ulaska u sobu dnevnog boravka oprati djetetu ruke. Održavati garderobni ormarić djeteta urednim. Ponedjeljkom donijeti čistu jastučnicu i petkom je odnijeti na pranje. Označiti jastučnicu, dječju odjeću i obuću kako ne bi došlo do zabune. Provjeravajte i nadopunjavajte rezervnu odjeću djeteta. Čistite i mijenjajte obuću djetetu.

Vrtić ne odgovara za izgubljene stvari i igračke, oštećenu odjeću i obuću.

PRIDRŽAVANJE OVIH PRAVILA NEOPHODNO JE  ZA DOBROBIT DJECE NAŠEG VRTIĆA S

CILJEM BOLJE ORGANIZACIJE TE KVALITETNIJEG I SIGURNIJEG BORAVKA.

ZAHVALJUJEMO VAM ŠTO POŠTUJETE KUĆNI RED I PRAVILA!


Djelatnici dječjeg vrtića Kapljica


RAVNATELJ

 • Carmen-Ankica Ljubić

STRUČNI TIM

 • Ana Pozaić, pedagog
 • Daniela Poljak, edukacijski rehabilitator

 • Nikolina Vidović – zdravstveni voditelj

ADIMISTRATIVNO OSOBLJE

 • Ela Pavlović – tajnik

 • Mirjana Zrinjski, administrativno – računovodstveni djelatnik

ODGOJITELJI

 • Alenka Viduka
 • Ana Belinić
 • Ana Jumić
 • Ana Puzjak
 • Andrea Špoljarić
 • Anita Lolić
 • Gabrijela Salopek-odgojitelj pripravnik
 • Jasenka Veverec-odgojitelj pripravnik
 • Jelena Gulić
 • Karolina Vranješ
 • Kristina Poljak
 • Lucija Grizelj
 • Magdalena Karačić
 • Matea Kupinić
 • Mateja Buhin
 • Nikolina Katić
 • Rea Minković-odgojitelj pripravnik
 • Sunčica Ledinski
 • Valentina Vučičević
 • Vesna Kartuš
 • Vlatka Ljubas
 • Zdenka Brcko

*sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju NN 57/22; čl.26.; st.5.):

 • Klara Jelenić

sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju NN 57/22; čl.24.; st. 4.,5.,6.,7.

 • Petra Ratkajec

  

TEHNIČKO OSOBLJE

 • Ivana Kerep, kuharica
 • Jasna Eršek, kuharica
 • Irena Eršek, pomoćna kuharica
 • Marjana Poljak - pomoćni djelatnik za njegu, skrb i pratnju
 • Ljiljana Đurin, spremačica
 • Maja Coha, spremačica
 • Nadica Šimunić, spremačica
 • Sanja Penezić, spremačica
 • Dražen Mufić – domar

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kapljica

 • Dana 14. lipnja 2023. godine održana je konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Kapljica.

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kapljica ima pet članova:

- tri člana Upravnog vijeća imenuje Osnivač,

- jednog člana Upravnog vijeća bira se tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića,

- jednog člana Upravnoga vijeća biraju roditelji djece korisnika usluga Dječjeg vrtića.

 

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Članovi 5. saziva Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Kapljica čiji mandat traje sljedeće četiri godine (2023. - 2027.) su:

 

Predstavnici Osnivača:

 • Eduard Kovačević
 • Mario Car
 • Nikolina Coha Godec

Predstavnik odgojitelja i stručnih suradnika:

 • Jelena Gulić

Predstavnik roditelja:

 • Iva Varga

 

Na prvoj konstituirajućoj sjednici za predsjednika Upravnog vijeća izabran je Eduard Kovačević.

 

Poštovani roditelji gđu Ivu Varga kao Vašeg predstavnika u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Kapljica možete kontaktirati na e-mail: iva.var0@gmail.com


Programi


CJELODNEVNI REDOVITI DESETOSATNI PROGRAM

njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi prilagođen je razvojnim potrebama djeteta te njegovim mogućnostima i sposobnostima. Temeljen je na humanističko-razvojnoj koncepciji odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi s posebnostima koje odgojno-obrazovni radnici vrtića njeguju u sklopu razvojnog okvira - slika o sebi (omogućiti djetetu da samo gradi svoj svijet, pratiti razvoj i individualne osobine djeteta u odgojno-obrazovnom procesu, čuvati, uvažavati, poštivati i prihvaćati djetetovu individualnost, razvijati samosvijest i samostalnost). Program karakterizira njegova otvorenost, te pluralizam pedagoških ideja. Sadržaji, aktivnosti, strategije i vremensko planiranje ne utvrđuju se strogo unaprijed. Odgojitelj o njima odlučuje uzimajući u obzir dječje interese, potrebe i životne situacije. Sadržaji programa i teme proizlaze iz analize i promatranja djeteta/djece u odgojno-obrazovnoj skupini, implicitnim pedagogijama odgojitelja, roditeljima kao partnerima te socijalnom okruženju dječjeg vrtića.

 

Ciljevi programa:

 • poticanje i podržavanje djetetove prirodne znatiželje omogućavanjem učenja istraživanjem, otkrivanjem, eksperimentiranjem, učenjem u realnim životnim situacijama, obogaćivanjem djetetova doživljaja, poticanjem akcije djeteta.
 • Komunikacija na materinskome jeziku
 • Komunikacija na stranim jezicima
 • Matematičke kompetencije i osnovne kompetencije u prirodoslovlju
 • Digitalne kompetencija
 • Učiti kako učiti
 • Socijalna i građanska kompetencija
 • Inicijativnost i poduzetnost
 • Kulturna svijest i izražavanje. 

Redoviti program obogaćujemo dodatnim programima (kraći i posebni programi) što omogućuje djeci raznovrsne spoznaje i doživljaje te su poticaj brojnim aktivnostima u dječjem vrtiću. Djeca s teškoćama integrirana su u redoviti program dječjeg vrtića u vremenskom trajanju koje je prilagođeno potrebi djeteta tj. prema stručnoj procjeni članova stručnog tima. 

 

PROGRAM PREDŠKOLE

obvezni je program odgojno-obrazovnoga rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu i dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Sadržaj i trajanje Programa predškole odnosi se na svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, kako za djecu koja su polaznici redovitog desetosatnog programa DV Kapljica tako i za djecu te dobi koja nisu polaznici dječjega vrtića (program javnih potreba).

Sadržaj, programske zadaće i organizacija provedbe Programa predškole moraju omogućavati zadovoljavanje svih djetetovih potreba, a posebno njegovih potreba za sigurnošću, pripadnošću, ljubavlju, samopoštovanjem i poštovanjem drugih osoba te potrebe za samoostvarenjem njegovih osobnih potencijala. Program predškole mora osigurati svakom djetetu u godini dana prije polaska u osnovnu školu optimalne uvjete za razvijanje i unapređivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju.

 

Program predškole provodi se od 1. listopada do 31. svibnja, a ukupno traje 250 sati za djecu koja nisu polaznici redovitoga programa dječjega vrtića, a u skladu s organizacijom rada vrtića. Za djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu koja su uključena u redoviti program, sadržaji programa predškole provode se unutar redovitog desetosatnog programa.

 

PREVENTIVNI PROGRAM ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI

(u godini dana pred polazak u osnovnu školu) - Cap program – program prevencije zlostavljanja djece

Namjena programa: pružiti djetetu praktične vještine i poučiti ga povjerenju u vlastite sposobnosti.

Nositelji programa:

 • pedagog DV Kapljica, Ana Pozaić,
 • odgojitelj DV Kapljica, Ana Jumić
 • zdravstveni voditelj DV Kapljica, Nikolina Vidović,
 • edukacijski rehabilitator DV Kapljica, Daniela Poljak.

Ciljevi programa:

 • poučiti dijete elementarnim pravima da bude sigurno, jako i slobodno,
 • informirati dijete o tome kako prepoznati opasne situacije,
 • poučavanje strategijama kojima će povećati svoju sigurnost i na taj način smanjiti vlastitu ranjivost koja proizlazi iz nedostatka informacija o mogućim opasnostima, bespomoćnosti i nesamostalnosti, te ovisnosti o  odraslima - izoliranosti od izvora podrške i pomoći.
 • vršnjak nasilnik protiv djeteta (bullying)
 • nepoznata odrasla osoba protiv djeteta
 • poznata odrasla osoba protiv

VIŠEDNEVNI PROGRAMI U TRAJANJU OD JEDNOGA DO DESET DANA

(programi izleta, odlasci u kazalište, obuka plivanja, klizanja, koturaljkanja, skijanja..)

 

 Cilj programa:

 • djetetu omogućiti široki spektar poticaja i iskustvenog učenja (izlet, kazalište, obuka klizanja, plivanja, koturaljkanja, skijanja), učenja putem organiziranih odlazaka izvan dječjeg vrtića.

Programa radionica za odgojitelje i roditelje Rastimo zajedno 

(Centar za podršku roditeljstvu „Rastimo zajedno“ (prema potrebi/interesu odgojitelja/roditelja)

Program radionica „Rastimo zajedno” razvijen je unutar projekta za podršku roditeljstvu u zajednici u okviru Programa podrške ranom razvoju i poticajnom roditeljstvu „Prve tri su najvažnije!“ ureda UNICEF-a za Hrvatsku. 

 Nositelji programa u DV Kapljica:

 • pedagog DV Kapljica Ana Pozaić,
 • odgojitelj DV Kapljica Kristina Poljak

 

 Kraći programi verificirani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja

(nositelj DV Kapljica) - trenutno nisu aktivni

 • KRAĆI SPORTSKI PROGRAM

Program je namijenjen predškolskoj djeci upisanoj u redoviti program dječjeg vrtića u dobi od 4 do 7 godina. Programom se želi kod djece postići razvoj svijesti o ulozi i značenju svakodnevnog vježbanja na stil života i zdravlje, odnosno stvaranje navike za svakodnevno tjelesno vježbanje.

 • PROGRAM DJEČJEG ZBORA „KAPLJICA“

Dječji zbor „Kapljica“ provodi se u organizaciji Dječjeg vrtića Kapljica te je namijenjen djeci u dobi od 4 do 7 godina. Zadaća Dječjeg zbora je utjecati na glazbene sposobnosti djeteta, ali prvenstveno i na djetetov cjelokupni razvoj te polaznicima omogućiti raznovrsne glazbene, verbalne i motoričke poticaje, kreativno ozračje u kojem će se poštovati individualnost svakog djeteta.


DV Kapljica prema interesu i potrebama djece i roditelja, a u suradnji s vanjskim suradnicima provodi i dodatne kraće programe.*trenutno niti jedan takav program nije aktivan