O nama

parallax background

»Nikad ne pomaži djetetu u zadatku u kojem ono osjeća da može uspjeti.«

Maria Montessori

O vrtiću

Dječji vrtić Kapljica je javna predškolska ustanova koja samostalno djeluje pod upravom osnivača Općine Bistra od 1. rujna 2007. godine.

Dječji vrtić Kapljica je javna predškolska ustanova koja samostalno djeluje pod upravom osnivača Općine Bistra od 1. rujna 2007. godine. Od 1979. godine vrtić je djelovao kao područni objekt pod upravom tadašnjeg DV Zaprešić, kasnije DV Vrtuljak.

Svoje dječje snove živimo podno Sljemena u zelenoj oazi Općine Bistra. Djeci želimo od prvih koraka omogućiti bogato i poticajno okruženje zadovoljavajući njihove potrebe i poštujući dječja prava. Promičemo zdravi stil života i zagovaramo suvremeni odgojno-obrazovni pristup djetetu.

Od pedagoške godine 2020./2021. u želji poboljšanja kvalitete života djece na području Općine Bistra kroz ulaganje u razvoj društvene infrastrukture (rekonstruiran, dograđen i opremljen objekt dječjeg vrtića) djelujemo u 9 odgojno-obrazovnih skupina sa  19 odgojitelja.

Uz ravnatelja stručno vodstvo vrtića čine pedagog, edukacijski rehabilitator i zdravstveni voditelj. Dio našeg veselog tima još su kuharice, spremačice, djelatnice računovodstva i naš domar. Ukoliko nas želite bolje upoznati prošetajte našim stranicama ili do nas u Potočnu ulicu 4.


Kućni red i pravila DV Kapljica

Poštovani roditelji!

Upisom Vašeg djeteta u vrtić postali ste se dio velike i sretne vrtićke obitelji. Baš kao svaka obitelj i ova naša vrtićka ima određena pravila kojima se rukovodimo u svakodnevnim situacijama.

Pravila naglašavaju važnost suradnje obitelji i vrtića (roditeljske odgovornosti) te reguliraju profesionalne obveze i odgovornosti odgojitelja i drugih zaposlenika.

Svaka odgojno-obrazovna skupina ima dva matična odgojitelja. Jedan radi ujutro, a drugi poslijepodne.

Vrtić je dječja kuća, stoga osim prostora sobe dnevnog boravka svoje skupine, djeca tijekom dana koriste i druge prostore vrtića i sudjeluju u aktivnostima koje su za njih pripremili odgojitelji drugih skupina.

 

RADNO VRIJEME VRTIĆA

Vrtić radi od ponedjeljka do petka od 5:30 – 17:30 sati. Roditelj je dužan poštivati ugovorni odnos prava korištenja 10 satnog redovitog programa u okviru radnog vremena vrtića.

 

BRIGA ZA SIGURNOST DJECE

Nikada ne puštajte dijete samo u vrtić, niti ga zovite s ograde kada dolazite po njega.

Osobno predajte i preuzmite dijete od njegovog ili dežurnog odgojitelja.

Po vaše dijete mogu doći samo one osobe s navršenih 18 godina koje ste naveli u izjavi roditelja o primopredaji djeteta.

Osoba koja dovodi/odvodi dijete treba se osobno javiti odgojitelju u skupinu i na traženje odgojitelja identificirati se. Izvijestite odgojitelje o svakoj promjeni adrese stanovanja ili broja fiksnog ili mobilnog telefona.

Zatvarajte dvorišna i ulazna vrata za sobom.

 

DNEVNI BORAVAK DJETETA U VRTIĆU TREBA BITI U SKLADU S UGOVOROM I VREMENOM KOJE STE NAVELI KOD UPISA

Poštujte radno vrijeme vrtića i ne kasnite po dijete.

Preporučamo da dijete dovodite najkasnije do 9 sati. Ako dolazite kasnije, bilo bi dobro da dijete doručkuje kod kuće, te da ne donosite krafne, peciva i sl. u vrtić.

Ulazna vrata vrtića zaključana su od 9:00 do 14.00 sati. U tom periodu koristite se zvonom na video-portafonu.

 

BRIGA ZA ZDRAVLJE DJECE – U VRTIĆ DOVODITE ZDRAVO DIJETE

Roditelj je dužan informirati odgojitelje o zdravstvenom stanju djeteta i postupcima koji se primjenjuju. U slučaju izostanka djeteta roditelj je dužan o tome obavijestiti vrtić.

Ne možemo primiti dijete s: temperaturom, proljevom, povraćanjem, ušima, svrabom, parazitima u stolici i drugim simptomima neke zarazne bolesti.

Bolesno dijete ne dovodite u vrtić, a nakon bolesti donesite liječničku potvrdu da dijete može u skupinu.

Antibiotike, lijekove i terapiju ne dajemo u vrtiću.

Kod ozljede i naglog pobolijevanja u vrtiću se pruža prva pomoć, zatim se obavještava roditelj koji treba doći po dijete. Ako postoji indikacija za dodatnu stručnu pomoć dijete se upućuje liječniku.

 

PREHRANA U VRTIĆU

Prehrana djece u vrtiću usklađena je prema standardima za planiranje prehrane i prema načelima HACCP sustava.

Vodeći računa o važnosti i utjecaju zdrave prehrane na rast i razvoj djece, od ove pedagoške godine rođendan u vrtiću slavimo na zdrav način, a u skladu s primjenom novih Prehrambenih standarda za planiranje prehrane djece u dječjem vrtiću – jelovnici i normativi. Kako bismo izbjegli eventualne nedorečenosti i nesporazume, molimo roditelje da prethodno najave proslavu dječjeg rođendana u vrtiću te se s matičnim odgojiteljem dogovore o namirnicama koje će se konzumirati na proslavi rođendana.

Dozvoljene namirnice:

 • svježe voće,
 • suho voće (npr. suhe šljive, suha papaja, grožđice) – vrećice (ne iz “rinfuze”),
 • integralne grickalice i keksi.

Količine namirnica koje donesete neka budu umjerene i namijenjene isključivo za čašćenje/konzumiranje u vrtiću, a ne kao poklon za odnošenje kući.

PRAVO I OBVEZA RODITELJA

Informirati se o radu vrtića, surađivati s odgojiteljima i stručnim suradnicima vrtića.

Odazivati se na pozive stručnih djelatnika vrtića i tražiti individualne razgovore.

Pratiti obavijesti putem kutića za roditelje, oglasne ploče i Internet stranice vrtića.

Dolaziti na roditeljske sastanke i radionice.

Redovito plaćati vrtić kako ne bi došlo do ispisa djeteta zbog neplaćanja.

Kulturno se ophoditi prema odgojiteljima i svim zaposlenicima, te uvažavati njihovu stručnost.

Roditelj je dužan dostaviti nove brojeve fiksnog i mobilnog telefona te promjenu adrese matičnom odgojitelju ili u tajništvo vrtića.

 

MOLIMO! Ne donosite u vrtić:

-          bilo kakve prehrambene proizvode, osim u svrhu proslave dječjeg rođendana

-          opasne predmete – sitne igračke, metalni novac, baterije i slično, skupe igračke, satove, nakit, mobitele.

Vrtić ne odgovara za izgubljene stvari i igračke, oštećenu odjeću i obuću.

 

REDOVITO

Prije ulaska u sobu dnevnog boravka potrebno je djetetu oprati ruke.

Pospremajte garderobni ormarić svog djeteta.

Petkom odnosite na pranje jastučnicu te u ponedjeljak donosite čistu.

Označite jastučnicu, dječju odjeću i obuću kako ne bi došlo do zabune.

Provjeravajte i nadopunjavajte rezervnu odjeću za svoje dijete.

Čistite i mijenjajte papuče djetetu.

 

NIJE DOZVOLJENO

Pušenje u svim unutarnjim i vanjskim prostorima vrtića.

Dolazak u vrtić u alkoholiziranom ili drugom psihofizički neprimjerenom stanju.

Psovanje, vikanje, svađanje i drugi oblici neprimjerene komunikacije.

Dovoditi kućne ljubimce u prostore gdje borave djeca (osim kao dio projekta).

Zabranjeno je slikanje i snimanje djece u vrtiću osim za to ovlaštenim osobama.

 

PRIDRŽAVANJE OVIH PRAVILA POTREBNO JE ZBOG DOBROBITI SVE DJECE UPISANE U NAŠ VRTIĆ S CILJEM KVALITETNIJE I BOLJE ORGANIZACIJE ŽIVOTA I BORAVKA DJETETA U VRTIĆU.

ZAHVALJUJEMO NA POŠTIVANJU PRAVILA I KUĆNOG REDA!


Djelatnici dječjeg vrtića Kapljica


RAVNATELJ

 • Carmen-Ankica Ljubić

STRUČNI TIM

 • Ana Pozaić, pedagog
 • Daniela Poljak, edukacijski rehabilitator


ZDRAVSTVENI VODITELJ

 • Nikolina Vidović

ADIMISTRATIVNO OSOBLJE

 • Dragica Jedvaj, voditelj računovodstva – tajnik

 • Mirjana Zrinjski, administrativno – računovodstveni djelatnik

ODGOJITELJI

 • Zdenka Brcko

 • Stela Bandula

 • Jelena Gulić

 • Ana Jumić
 • Nikolina Jurković

 • Vesna Kartuš

 • Nikolina Katić

 • Matea Kupinić

 • Sunčica Ledinski

 • Vlatka Ljubas

 • Kristina Poljak

 • Ana Puzjak

 • Andrea Špoljarić

 • Zvonimira Šporčić

 • Alenka Viduka

 • Valentina Vučičević

 • Karolina Žiljak

 • Anita Lolić

 • Magdalena Gašpar

 • Ana Belinić, odgojitelj-pripravnik


TEHNIČKO OSOBLJE

 • Ivana Kerep, kuharica

 • Jasna Eršek, kuharica

 • Maja Coha, spremačica

 • Sanja Penezić, spremačica

 • Nadica Šimunić, spremačica

 • Irena Eršek, pomoćna kuharica/spremačica

 • Stjepan Heric, domar


Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kapljica

Dana 14. lipnja 2019. godine održana je konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Kapljica.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kapljica ima pet članova:


- tri člana Upravnog vijeća imenuje Osnivač iz reda javnih djelatnika,
- jednog člana Upravnog vijeća bira se tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića,
- jednog člana Upravnoga vijeća biraju roditelji djece korisnika usluga Dječjeg vrtića.


Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.


Članovi 4. saziva Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Kapljica čiji mandat traje sljedeće četiri godine (2019. - 2023.) su:
Predstavnici Osnivača:

 •  Eduard Kovačević
 •  Marija Gregurović
 •  Nikolina Coha Godec


Predstavnik odgojitelja i stručnih suradnika:

 •  Kristina Poljak


Predstavnik roditelja:

 • Zora Heric


Na prvoj konstituirajućoj sjednici za predsjednika Upravnog vijeća izabran je Eduard Kovačević.
Poštovani roditelji gđu Zoru Heric kao Vašeg predstavnika u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Kapljica možete kontaktirati na e-mail: zorabarbaric@net.hr


Programi

Redoviti programi

Cjelodnevni redoviti program

Cjelodnevni redoviti desetosatni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi prilagođen je razvojnim potrebama djeteta te njegovim mogućnostima i sposobnostima. Temeljimo ga na humanističko-razvojnoj koncepciji odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi s posebnostima koje odgojno-obrazovni radnici vrtića njeguju u sklopu razvojnog okvira - slika o sebi (omogućiti djetetu da samo gradi svoj svijet, pratiti razvoj i individualne osobine djeteta u odgojno-obrazovnom procesu, čuvati, uvažavati, poštivati i prihvaćati djetetovu individualnost, razvijati samosvijest i samostalnost). Program karakterizira njegova otvorenost, te pluralizam pedagoških ideja.

Sadržaji, aktivnosti, strategije i vremensko planiranje ne utvrđuju se strogo unaprijed. Odgojitelj o njima odlučuje uzimajući u obzir dječje interese, potrebe i životne situacije. Sadržaji programa i teme proizlaze iz analize i promatranja djeteta/djece u skupini, sklonostima odgojitelja, roditeljima kao partnerima kao i socijalnom okruženju vrtića.

Ciljevi programa:

 • poticanje i podržavanje djetetove prirodne znatiželje omogućavanjem učenja istraživanjem, otkrivanjem, eksperimentiranjem, učenjem u realnim životnim situacijama, obogaćivanjem djetetova doživljaja, poticanjem akcije djeteta.

Redoviti program obogaćujemo dodatnim programima što omogućuje djeci raznovrsne spoznaje i doživljaje te su poticaj brojnim aktivnostima u vrtiću.

Djeca s posebnim potrebama integrirana su u redoviti program vrtića u vremenskom trajanju koje je  prilagođeno potrebi djeteta tj. prema stručnoj procjeni članova stručnog tima. 

 

Program predškole (program javnih potreba)

Program predškole obvezni je program odgojno-obrazovnoga rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu i dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Sadržaj i trajanje programa predškole odnosi se na svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, kako za djecu koja su polaznici redovitog programa DV Kapljica tako i za djecu te dobi koja nisu polaznici dječjega vrtića.

Sadržaj, programske zadaće i organizacija provedbe programa predškole moraju omogućavati zadovoljavanje svih djetetovih potreba, a posebno njegovih potreba za sigurnošću, pripadnošću, ljubavlju, samopoštovanjem i poštovanjem drugih osoba te potrebe za samoostvarenjem njegovih osobnih potencijala. Program predškole mora osigurati svakom djetetu u godini dana prije polaska u osnovnu školu optimalne uvjete za razvijanje i unapređivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju.

Program predškole provodi se od 1. listopada do 31. svibnja, a ukupno traje 250 sati za djecu koja nisu polaznici redovitoga programa dječjega vrtića, a u skladu s organizacijom rada vrtića. Za djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu koja su uključena u redoviti program, sadržaji programa predškole provode se unutar redovitog programa.


Kraći programi

Program engleskog jezika 

Kroz maštovitu igru, zabavu i osmišljene aktivnosti djeci se osigurava brzo i spontano savladavanje jezičnih sadržaja. Predškolski program ranog učenja engleskog jezika verificiran je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Program je namijenjen djeci u dobi od 3,5 do 7 godine. Održava se dva puta tjedno po 30 min. u poslijepodnevnim terminima. Program provodi društvo za rano učenje stranih jezika sa svojim stručnim voditeljima - Jezici Eklata - škola stranih jezika Eklata, Split. Program se odvija u razdoblju od 1. listopada do 31. svibnja.

Program male škole nogometa

Program Male škole nogometa odvija se u jutarnjim satima za trajanja redovitog programa dva puta tjedno po 45 min. u razdoblju od 1. listopada do 31. svibnja. Program provodi licencirani trener NK Bistra, Bistra. Dobna skupina obuhvaćena programom je od 3 do 7 godine.

Program ritmike i plesa

Program ritmike i plesa s elementima klasičnog baleta namijenjen je djeci u dobi od 3 do 7 godine u organizaciji udruge ART akademija, Zaprešić. Program se odvija jednom tjedno u trajanju od 45 minuta u razdoblju od 1. listopada do 31. svibnja u poslijepodnevnom terminu.