Obavijest o upisu djece 2019-2020 u DV KAPLJICA

ZAHVALA ZA DONACIJU
25 ožujka, 2019
Posjet OŠ Bistra
9 travnja, 2019
ZAHVALA ZA DONACIJU
25 ožujka, 2019
Posjet OŠ Bistra
9 travnja, 2019

Obavijest o upisu djece 2019-2020 u DV KAPLJICA

Na temelju Odluke o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2019./2020. u Dječji vrtić Kapljica donesene 03.04.2019. godine na 40. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Kapljica prema Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Kapljica objavljenog na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Kapljica u Poljanici Bistranskoj 18.07.2007. godine, a temeljem suglasnosti Osnivača na Plan i mjerila upisa djece za pedagošku godinu 2019./2020. KLASA: 601-01/19-01/08, URBROJ: 238/02-03-19-02 od dana 02.04.2019. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kapljica objavljuje

OBAVIJEST

o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2019./2020.
u Dječji vrtić Kapljica

 

Pročitajte dopis na ovoj poveznici