ODGOJNO-OBRAZOVNI POTENCIJAL MJEŠOVITIH SKUPINA U DJEČJEM VRTIĆU