POMOĆ U OPASNOSTI 112 – JEDINSTVENI EUROPSKI BROJ ZA HITNE SLUŽBE

UTJECAJ SVEPRISUTNIH EKRANA NA RAZVOJ DJETETA RANE I PREDŠKOLSKE DOBI
13 siječnja, 2022
I NAŠ VRTIĆ JE SIGURAN!
10 veljače, 2022
UTJECAJ SVEPRISUTNIH EKRANA NA RAZVOJ DJETETA RANE I PREDŠKOLSKE DOBI
13 siječnja, 2022
I NAŠ VRTIĆ JE SIGURAN!
10 veljače, 2022

POMOĆ U OPASNOSTI 112 – JEDINSTVENI EUROPSKI BROJ ZA HITNE SLUŽBE

U sklopu projekta “Sigurnije škole i vrtići”, predškolske skupine su provele aktivnosti o žurnim službama: koje su, na koji broj, kako i kada ih se mora pozvati.

2022-Brošura-web