Projekt “Voda” – mješovita vrtićka skupina “Cipelići”

Događanja – studeni, prosinac 2019.
18 prosinca, 2019
Humanitarna akcija „Poklon može značiti puno više“
18 prosinca, 2019
Događanja – studeni, prosinac 2019.
18 prosinca, 2019
Humanitarna akcija „Poklon može značiti puno više“
18 prosinca, 2019

Projekt “Voda” – mješovita vrtićka skupina “Cipelići”

POTICAJ PROJEKTU: prirodna radoznalost i istraživalački interes djeteta
CILJ: istraživanje, učenje, stjecanje novih znanja i spoznaja o vodi, provođenje praktičnih aktivnosti – pokusa
OČEKIVANI ISHODI UČENJA: dijete se uključuje u aktivnost, postavlja pitanja, traži pomoć od prijatelja, čeka na red, dogovara, surađuje, pronalazi rješenja – iskustveno istražuje, kritički razmišlja
TIJEK PROJEKTA: ponudom prirodnog i pedagoški neoblikovanog materijala te njihovim sortiranjem i izlaganjem, formirali smo istraživalački centar
Aktivnosti i sadržaje vezane uz projekt planirale smo po razvojnim područjima.
ISTRAŽIVALAČKO SPOZNAJNE AKTIVNOSTI
Razgovori na temu voda: voda može biti, gdje se sve nalazi voda, za što se može upotrebljavati voda, kakvih sve voda ima u prirodi (koristili audio zapise, slikovni materijal)
Proveli smo i niz pokusa sa vodom:
Kako nastaje zvuk?
Svirali smo na čašama raznih oblika i različito napunjenih vodom. Da li je zvuk različit u svim čašama? Da li količina vode u čašama mijenja zvuk? To su bila neka od pitanja, na koja smo pronašli odgovore.
Kako nastaje kiša?
Prije samog pokusa pričali smo o oblacima, vrstama oblaka i vremenskoj pojavi nastajanja kiše. Djeca su povezivala ranije stečena znanja i primjenjivala u novoj situaciji.
Filtriranje vode – izrada aparata za filtriranje vode
Upoznajemo važan sastojak u filtriranju – aktivni ugljen. Pojašnjavamo što je njegova uloga. Uz pomoć videa izrađujemo aparat.
Što propušta vodu – propusnost materijala
U aktivnosti imali smo pomoć našeg domara, stričeka Štefa. On je izradio oblak od “pur pjene”. U čaše smo stavili spužvu, alu foliju, papir, stiropor, papirnatu maramicu. Kroz oblak smo puštali vodu koja je kapala u čaše. Djeca su logički zaključivala i davala konkretne odgovore.

 

 

 

 

 

LIKOVNO IZRAŽAVANJE
Neobične kapljice – papir, slamka, tuš
Slikanje vodenim bojama po spužvi
Crtanje: „Kišobran“ „Kišne kabanice“
Razlijevanje, prelijevanje boje – kapamo boju po papirnatoj maramici.

 

 

 

 

 

GOVORNO IZRAŽAVANJE
Stihovi: „Voda“, „Kišobran“
Mentalne mape : „Voda“, „Kako nastaje kiša“, „Vrste oblaka i padalina“, „Naši pokusi“

 

 

 

 

 

Stvaranje riječi koje sadrže u sebi riječ voda. Kalendar s fotografijama iz prirode (vrste voda) – opisivanje.
GLAZBENO IZRAŽAVANJE
Zvukovi koje stvara kiša – audio zapis
Slušanje instrumentalne glazbe (B.Smetana „Vltava“ i C.S.Saëns „U akvariju“)
Pjevanje pjesmica: „Kiša pada“, „Kišobran za dvoje“
AKTIVNOSTI S KRETANJEM
Hodanje po kiši, osluškivanje kiše kako pada, šuštanje lišća dok hodamo
Čišćenje dvorišta od slomljenih grana
U gumenim čizmama i kabanici hodamo po lokvicama, blatu – spremanje kabanica (mokro, suho)

 

 

 

 

 

Osvrt
Dokumentacija koja je nastala tijekom projekta imala je namjenu da potiče djecu na raspravu, prisjećanje na neke važne momente i ključne događaje povezane za pojedini pokus, sami projekt. Postignute ciljeve projekta vrednovale smo zajedno s djecom i uvažile njihovu procjenu uspješnosti (što su naučili, koliko je bilo zanimljivo, što je bilo najteže, je li bilo opasno).
Mi odgojitelji razvijali smo kompetencije i vještine kontinuiranog procjenjivanja, nastojali biti fleksibilni u radu kroz dogovaranje s djecom. Projekt je potaknuo djecu na komunikaciju sa drugom djecom (mlađa – starija), naučili su cijeniti inicijativu i doprinos svakog člana skupine, prihvaćati, promišljati, iskustveno i u suradnji učiti, kritički razmišljati, uvažavati različitosti, ali i zauzeti se za sebe.
Realizacija planiranih aktivnosti je uvelike olakšana aktivnim sudjelovanjem roditelja kao potpora rada na projektu. Uključujući roditelje u odgojno – obrazovni proces, postali su aktivni sudionici u projektu. To je pridonijelo ostvarivanju kvalitetnih partnerskih odnosa i komunikacije na relaciji odgojitelj – roditelj.
Projekt se nastavlja.

                                                                                                                                    Pripremile odgojiteljice Vesna Biškupec i Kristina Poljak