Projekt „Zdrava prehrana”

Suradnja DV Kapljica i ZOO vrta Zagreb
5 ožujka, 2020
Razvoj kompetencija za cjeloživotno učenje – predškolska skupina “Zvjezdice”
10 ožujka, 2020
Suradnja DV Kapljica i ZOO vrta Zagreb
5 ožujka, 2020
Razvoj kompetencija za cjeloživotno učenje – predškolska skupina “Zvjezdice”
10 ožujka, 2020

Ideja projekta „Zdrava prehrana” bila je upoznati djecu s važnošću zdrave prehrane za njihov rast i razvoj. U projektu su sudjelovale dvije odgojne skupine Cipelići i Zvjezdice. Prilikom rada uočili smo da određeni broj djece odbija jesti ponuđenu hranu u vrtiću te smo tada došli na ideju o provedbi ovoga projekta.

Primijetili smo da djeca pokazuju najveći interes za voće, stoga smo se odlučili posvetiti svim svojim osjetilima. Mirisali smo i okusili razno voće zatvorenih očiju te pogađali o kojem se točno radi, a samim time smo potaknuli djecu na iskustveno učenje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadaci koje smo kroz ovaj projekt pokušali zadovoljiti bili su aktivno sudjelovanje djece u traženju informacija i podataka o prehrani, razviti zdrave navike u prehrani, usvojiti potrebu za raznovrsnom i umjerenom prehranom, a sve u cilju ostvarivanja što odgovornijeg odnošenja prema sebi i svome tijelu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripremio: Ante Tandara, zdravstveni voditelj