R J E Š E NJ E o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2021./2022. u Dječji vrtić Kapljica

SENZORNA STIMULACIJA I KOGNITIVNO SAZRIJEVANJE DJETETA RANE DOBI
10 lipnja, 2021
Obavijest roditeljima novoupisane djece-roditeljski sastanak
17 kolovoza, 2021
SENZORNA STIMULACIJA I KOGNITIVNO SAZRIJEVANJE DJETETA RANE DOBI
10 lipnja, 2021
Obavijest roditeljima novoupisane djece-roditeljski sastanak
17 kolovoza, 2021

R J E Š E NJ E o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2021./2022. u Dječji vrtić Kapljica