Razvoj kompetencija za cjeloživotno učenje – predškolska skupina “Zvjezdice”

Projekt „Zdrava prehrana”
6 ožujka, 2020
Radionica ”Pranje ruku”
13 ožujka, 2020
Projekt „Zdrava prehrana”
6 ožujka, 2020
Radionica ”Pranje ruku”
13 ožujka, 2020

Razvoj kompetencija za cjeloživotno učenje – predškolska skupina “Zvjezdice”

Obzirom da smo mi predškolska skupina od početka pedagoške godine 2019./2020. cilj nam je kroz razne aktivnosti utjecati na razvoj temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje kod djece i tim ih putem pripremati za odlazak u školu. Kompetencije predstavljaju kombinaciju znanja, vještina i sposobnosti pojedinca koje vrijede u određenim okolnostima i situacijama.
Od početka pedagoške godine cilj nam je bio upoznati djecu s tradicijskim pjesmama i plesom te ih upoznati s pjesmama vezanim za njihovu dob, kroz brojalice, pokretne igre i motiviranje tijela na pokret kao instrument plesnog izražaja. Također, djecu smo poticali na likovno izražavanje i različite oblike stvaralačkih doživljaja putem različitih tehnika kako bi potaknuli razvoj kulturne svijesti i izražavanja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na razvoj socijalnih i građanskih kompetencija utjecali smo putem raznih aktivnosti kao što su interakcijske i komunikacijske aktivnosti poput debata, razgovora u krugu i slično, simboličke igre, društvene i zabavne igre kao i čitanje i prepričavanje priča. Također, od ove pedagoške godine dio naše skupine je i dijete s teškoćama u razvoju. Djeca su kroz različite oblike aktivnosti pripremljena na dolazak nove prijateljice. Novonastalu situaciju su dobro prihvatila te ju uključuju u zajedničku igru. Kroz brojne aktivnosti djeca su shvatila da je uzajamno poštivanje važnije od nadmoći, da sukobe treba rješavati razgovorom, češće i više se igraju zajedno te uvažavaju različitosti.
Razvoj kompetencija na matematičkom i prirodoslovnom području poticali smo aktivnostima koje uključuju aktivnosti za prepoznavanje i imenovanje prostornih odnosa, mehaničko brojenje (do 20), prepoznavanje i pridruživanje brojki kao i izrade plakata s brojevima, istraživalačke aktivnosti za upoznavanje prirodnih pojava te sadržaje prometnog odgoja (sudionici u prometu, prometna sredstva i ponašanje u prometu). Obzirom da su djeca pokazala velik interes za istraživanjem ljudskog tijela i zdrave prehrane, sustavno smo proučavali literaturu tog sadržaja, npr. povećalom smo gledali ilustracije ljudskih organa nakon čega su djeca samoinicijativno odlučila izraditi plakat ljudskog tijela koji smo izvjesili na djeci vidljivo mjesto u zdravstvenom centru u sklopu sobe dnevnog boravka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dječja inicijativa i poduzetnost su bitne kompetencije koje jačamo praćenjem dječjeg interesa i poticanjem djeteta na vlastito promišljanje. Ključno je osluškivati dijete u području njegova interesa te aktivnosti bazirati prema istima. Tijekom jednog jutra na inicijativu jednog dječaka iz skupine došli smo do ideje da djeca zajednički izrade blagajnu i novac za naš nedugo formirani centar trgovine. Djeca su našu trgovinu odlučila nazvati trgovina „Zvjezdice“ i sve ideje u vezi izrade potrebnih sredstava su bile isključivo njihove ( blagajna, novac..).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedna od bitnijih kompetencija za pripremu djeteta za školu je upravo kompetencija komunikacije na materinskome jeziku. Iako većina roditelja podrazumijeva kako bi priprema za školu trebala obuhvaćati učenje čitanja i pisanja, za djecu to nije neophodno. Te aktivnosti će u školi biti lako naučene ako dijete ima dobro savladane predčitalačke i grafomotoričke vještine. Tijekom cijele pedagoške godine s djecom radimo na glasovnoj analizi i sintezi, imenovanju riječi na zadani glas, prepoznavanju simbola slova i brojki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uz svakodnevnu želju djece za pisanjem slova, na inicijativu jedne djevojčice iz skupine došli smo do ideje da djeca samostalno izrade plakat s abecedom. Uz svako slovo djeca su nacrtala sliku vezanu uz isto kako bi kasnije lakše raspoznavala slova. Taj plakat djeci je također izvješen na vidljivome mjestu kako bi se svakodnevno mogli osvrnuti na izgled slova. Vježbe grafomotorike djeca često izvršavaju putem rješavanja radnih listova i crtančica, ali bitno je napomenuti da je djeci najprirodniji oblik učenja upravo igra pa smo grafomotoriku jačali i putem svakodnevnih aktivnosti koje djecu na njima zabavan način uče pravilnom držanju olovke te povlačenju jasnih linija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilog pripremile: odgojiteljice Vesna Kartuš i Stela Bandula