PRIPREMA ZA POLAZAK U OSNOVNU ŠKOLU(namijenjeno svim roditeljima djece u godini dana prije polaska u školu)

RUŽIČASTI LISTOPAD
23 listopada, 2023
Suradnja s pedijatrijskom službom – Predavanje za roditelje
24 listopada, 2023
RUŽIČASTI LISTOPAD
23 listopada, 2023
Suradnja s pedijatrijskom službom – Predavanje za roditelje
24 listopada, 2023

PRIPREMA ZA POLAZAK U OSNOVNU ŠKOLU(namijenjeno svim roditeljima djece u godini dana prije polaska u školu)