SENZORNA STIMULACIJA I KOGNITIVNO SAZRIJEVANJE DJETETA RANE DOBI

Javni poziv za upis djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2021-2022 u Dječji vrtić Kapljica
7 svibnja, 2021
R J E Š E NJ E o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2021./2022. u Dječji vrtić Kapljica
18 lipnja, 2021
Javni poziv za upis djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2021-2022 u Dječji vrtić Kapljica
7 svibnja, 2021
R J E Š E NJ E o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2021./2022. u Dječji vrtić Kapljica
18 lipnja, 2021

SENZORNA STIMULACIJA I KOGNITIVNO SAZRIJEVANJE DJETETA RANE DOBI

Child playing with colorful clay molding different shapes - closeup on hands