Udaraljke i Mozarti – koncertna dvorana Vatroslav Lisinski

“Ribice” na Dječjem fašniku u Zaprešiću
7 ožujka, 2019
Priča o oblaku – kazalište Mala scena
15 ožujka, 2019
“Ribice” na Dječjem fašniku u Zaprešiću
7 ožujka, 2019
Priča o oblaku – kazalište Mala scena
15 ožujka, 2019

Udaraljke i Mozarti – koncertna dvorana Vatroslav Lisinski

U ponedjeljak, 11. ožujka 2019. predškolska skupine Ribice i Sovice (Program predškole) prisustvovale su koncertu “Udaraljke i Mozarti” u organizaciji Hrvatske glazbene mladeži, održanom u koncernoj dvorani Vatroslava Lisinskog.

Komorni gudački orkestar HGM-a, Josip Konfic, profesor udaraljki na Glazbenoj školi „Pavao Markovac“ te Udaraljkaški ansambl Glazbene škole „Pavao Markovac“ predstavili su udaraljke i njihovu ulogu u orkestru uz neke glazbene primjere iz opusa W. A. Mozarta i Leopolda Mozarta.

Program:
Mala noćna muzika – I. stavak
Alla turca /obrada za udaraljke/
Zvončići iz opere Čarobna frula
Leopold Mozart: Dječja simfonija
Mala noćna muzika – III. stavak