ZAVRŠETAK PREDAJE ZAHTJEVA ZA UPIS: 19.05.2023. DO 12:00 h

MENTALNE MAPE KAO OBLIK PARTNERSTVA IZMEĐU DJEČJEG VRTIĆA I OBITELJI DJETETA
10 svibnja, 2023
Rješenje o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2023./2024. u Dječji vrtić Kapljica
6 lipnja, 2023
MENTALNE MAPE KAO OBLIK PARTNERSTVA IZMEĐU DJEČJEG VRTIĆA I OBITELJI DJETETA
10 svibnja, 2023
Rješenje o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2023./2024. u Dječji vrtić Kapljica
6 lipnja, 2023

ZAVRŠETAK PREDAJE ZAHTJEVA ZA UPIS: 19.05.2023. DO 12:00 h

Predaja Zahtjeva za upis kroz aplikaciju e-Upisi traje do 19. svibnja 2023. godine do 12:00 h.