14

14 travnja, 2020

AKTIVNOSTI ZA DJECU OD 1. DO 3. GODINE ZA RAZDOBLJE OD 13. DO 17. TRAVNJA 2020.

BRIGA O SEBI I DRUGIMA (samostalnost) Poticanje samostalnosti djeteta pri obuvanju – izuvanju i oblačenju – svlačenju. Da bi dijete odraslo u samostalnu i snalažljivu osobu, […]
14 travnja, 2020

AKTIVNOSTI ZA DJECU OD 3. DO 5. GODINE ZA RAZDOBLJE OD 13. DO 17. TRAVNJA 2020.

1. PROMATRAMO LIVADU S obzirom na okolinu u kojoj živimo livada je nešto što svakodnevno možemo vidjeti i boraviti na njoj (primjenjujući upute SCZ). Kada boravite […]
14 travnja, 2020

AKTIVNOSTI ZA DJECU OD 4. DO 7. GODINE ZA RAZDOBLJE OD 13. DO 17. TRAVNJA 2020.

IGRE NA OTVORENOM Djecu ne možemo zaštititi od traumatskih događaja koji su ovih dana izvan naše kontrole (korona virus). Ti događaji predstavljaju odmak od dosadašnjeg života […]
14 travnja, 2020

AKTIVNOSTI ZA PREDŠKOLCE ZA RAZDOBLJE OD 13. DO 17. TRAVNJA 2020.

PROLJETNE ZAGONETKE Bitan dio pripreme djeteta za školu je upravo razvoj pažnje i koncentracije. Zagonetke su način poticanja logičkog razmišljanja i pažnje. Djeca predškolske dobi mogu […]